Overslaan en naar de inhoud gaan
Ter voorbereiding van de Veertigdagentijd

VASTENACTIE BROEDERLIJK DELEN

Delen is het centrale woord in de vastencampagne van Broederlijk Delen en dus ook in de liturgische vieringen. Het is een werkwoord, iets om te doen. Delen doet goed, met het Zuiden én met elkaar.

De deelkast is méér dan een methodiek of een tijdelijk symbool dat we in de vasten willen gebruiken. In onze samenleving is het een heel concrete nieuwe uiting van een aloude cultuur die nooit echt weg was: het delen zonder er iets voor in de plaats te krijgen. En ook het kunnen ontvangen, zelfs zonder er iets voor in de plaats te geven.

Vertrekken van het delen dat er al is Delen is in onze gemeenschappen geen vreemd begrip. Het is altijd de kern van onze liturgische samenkomsten. We delen inspiratie, het Woord, de gaven, brood en beker, intenties, gemeenschapsvorming, gebed en het engagement in onze buurt, verenigingen en werkgroepen

De lezingen van de vasten helpen ons begrijpen wat Paulus bedoelt. Abraham, de uittocht en de crisis onderweg, de Samaritaanse aan de bron, de blindgeborene, Lazarus, Ezechiël … stuk voor stuk geven ze een inkijk in ervaringen van overgang van dood naar leven. Ze wijzen vooruit naar Pasen.

 

We verbinden hieraan eigentijdse ervaringen uit Noord en Zuid. In situaties waar vernietiging, lijden en dood nooit veraf zijn, beginnen ook vandaag gewone mensen een verrijzenisverhaal. Met gedeelde inzet ontworstelen mensen uit Senegal, Congo en Colombia zich aan de greep van honger, armoede en onrecht.

 

Met diezelfde gedeelde inzet voeren bij ons jongeren actie voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, organiseren boeren een agro-ecologische deelboerderij, pakken mensen de armoede in eigen samenleving aan, enzovoort.

 

Al deze verhalen geven een uitdagende én hoopvolle boodschap aan onze zieke en bedreigde wereld: ‘Sta op, nu meer dan ooit. Blijf niet hangen bij het bestaande. Laat je niet ontmoedigen door de schijnbaar eindeloze spiraal van milieuvernietiging, armoede en onrecht. Hij kan doorbroken worden. We zijn geroepen om onze inspiratie en onze talenten te delen, samen te werken en onze ene wereld te maken tot een plek waar leven is voor al wat leeft.’