Overslaan en naar de inhoud gaan
BIJ ZIEKEN EN BEJAARDEN

COMMUNIE AAN HUIS

"... Ik was ziek en jullie hebben naar mij omgezien ..."(Mt. 25,36)

Communie

De zorg voor de thuisgebonden mens vindt haar fundament op de woorden van de Heer Jezus zelf. Het is een zorg die de Kerk aangaat, de hele geloofsgemeenschap.
Wie ziek is of ouder en thuis gebonden, vindt het fijn dat er mensen zijn die op bezoek komen en die naar hem of haar luisteren.

Elke christen is geroepen om de thuisgebonden mens bij te staan en een stukje mee te gaan op zijn of haar lijdensweg. Met een bezoek en ons gebed kunnen wij de Heer aanwezig brengen bij de mensen.

De thuisgebonden mens die niet meer naar de eucharistieviering kan komen, staat niet los van de gemeenschap! De communie aan huis, is het uitdrukkelijk teken dat de thuisgebonden medegelovige die moeilijk uit huis kan, verbonden blijft met de hele geloofsgemeenschap.

De communie brengen bij een zieke of een oudere medemens thuis is met de Heer zelf op bezoek gaan! Dit gebeurt al meer dan we weten en bij deze willen we dat dan ook stimuleren en ondersteunen. Dank aan allen die hieraan meewerken. Maar wij beseffen dat er nog meer thuisgebonden mensen zijn die uitzien naar de eucharistie.

Wilt u de communie thuis ontvangen of bent u bereid om, vanuit de eucharistieviering, de communie mee te nemen voor een thuisgebonden zieke of oudere medemens (wekelijks, maandelijks,...)?

Neem dan contact op met:Ziekenbezoek
✗ diaken Ludo Hermans, 0472/698213
✗ Mia Hilven in Eigenbilzen, 089/411458
✗ pastoor Thieu Tielens, 0477/632873
✗ meewerkend priester Bernard Jadoul, 089/413088
✗ Magriet Honinx in Grote Spouwen, 012/453333
✗ Jeff Brepoels in Mopertingen, 089/416965
✗ Gerty Machiels in Martenslinde, 0472/330571
✗ Regine Hensen in Waltwilder, 089/411514