AANVRAAG MIS-EN GEBEDSINTENTIES VIA DEZE WEBSITE

Wat is een mis-of gebedsintentie ?
In onze Kerk bestaat de gewoonte om onze belangrijke intenties (van dankbaarheid, verdriet, zorgen) mee toe te vertrouwen aan de gelovige gemeenschap waartoe we behore om ze alzo te delen met degenen die met ons samenkomen om te bidden.
Zo kan men aan de eucharistievierende gemeenschap die in het weekend maar ook tijdens de weekdagen samenkomt altijd vragen om te bidden
- voor een overledene (familielid, vriend of kennis)
- voor een familielid, vriend of kennis die lijdt onder ziekte of ouderdom
- voor iemand die grote zorgen te dragen heeft
- voor iemand die binnenkort gedoopt/gevormd wordt of voor wie de eerste communie doet of gaat trouwen
- voor iemand die in rouw is of veel verdriet heeft
- voor private intenties....
Vooral de mis-intenties voor de overledenen zijn in onze streken gebruikelijk !

Wat kost een mis-intentie ?
Bidden moet een dienst aan God en aan de medemens zijn !  Gods liefde is onbetaalbaar en dus gratis....

Wel bestaat in onze streken de gewoonte om bij deze gelegenheid aan de Kerk een kleine gift te schenken, om alzo een bijdrage te leveren aan de werking van de geloofsgemeenschap. Stiltaan zijn er zo ook in de loop der jaren 'stille afspraken' voor die gift en 'tarieven'. Er is in onze kerk overeengekomen dat momenteel de gift voor een gebedsintentie in de eucharistieviering in alle kerken van ons bisdom 15 euro bedraagt. Deze gift wordt via de parochiale boekhouding volgens algemeen geldende afspraken bestemd voor de voorganger, de kerkfabriek, het bisdom en de parochie van de kerk waar de mis-intentie wordt uitgevoerd.
Daarom wordt er in elke parochiekerk een nauwkeurige boekhouding bijgehouden van de aangevraagde intenties en de ontvangen giften.

Hoe een mis-of gebedsintentie aanvragen ?
In het verleden kon men zo'n aanvraag tot gebed (mis-intenties)  rechtstreeks richten tot de priesters of in sommige parochies ook tot een parochiesecretariaat waar vrijwilligers op bepaalde dagen en uren uw aanvraag voor een mis-of gebedsintentie graag noteerden.. 

Vanaf heden kan dat in onze federatie (pastorale eenheid Bilzen-Oost) nu ook via digitale weg (via deze website) gebeuren. Als u op één van de onderstaande linken klikt komt u in een digitale aanvraagformulier terecht dat u kan invullen en versturen. U krijgt onmiddellijk na het versturen van de aanvraag een bevestigingsmail met daarin alle gegevens van uw aanvraag (om te onthouden) en u kan er zelfs voor kiezen om enige dagen op voorhand nog eens aan die intentie(s) om te bidden herinnerd te worden via een mail of sms.

Deze nieuwe 'digitale' mogelijkheid tot aanvraag is alleen maar bedoeld om het uzelf en ook onze administratie wat gemakkelijker te maken. Moge het een effectieve hulp zijn om ook in de toekomst in geloof met elkaar en voor elkaar te blijven bidden...

U kan nu hieronder het digitale aanvraag-formulier invullen:

Voor een intentie in de weekdagviering (in de kerk van Martenslinde) klik hier op deze link

Voor een intentie in de gewone weekendvieringen voor onze pastorale eenheid:

- in de kerk van Mopertingen; klik dan op deze link
- in de kerk van Eigenbilzen; klik dan op deze link 
- in de kerk van Hees: klik dan op deze link
- in de kerk van Grote Spouwen: kllik dan op deze link

Men komt dan op een webpagina waar men achtereenvolgens dient in te geven:

1. datum en locatie van de viering
2. het soort intentie (jaarmis, herdenking enz...)
3. naam en voornaam van de overledene(n) - preciese formulering
4. in verband met de gift (15 euro).

Men kan betreffende gift rechtstreeks overmaken op de bankrekening van betreffende parochie (kerk) met preciese vermelding van naam+voornaam van de intentie, datum van de intentie:

Sint-Catharina Mopertingen

BE94 7353 2500 1114

Sint-Ursula Eigenbilzen

BE56 7845 5032 6088

Sint-Quintinus Hees

BE55 7353 2515 9344

Sint-Lambertus Grote Spouwen

BE13 7353 0912 4739

Sint-Martinus Martenslinde

BE35 7350 2178 1437

Voor de speciale vieringen op hoogdagen of voor de vieringen in de andere kerken (bv. de kermismaandag-vieringen) dient u zich (nog steeds) te richten tot het secretariaat van de betreffende parochie of tot de federatie.