Algemene informatie over vormsel

OVER DE VORMSELCATECHESE -  versie: 08/06/2019

1° De vormselcatechese en de voorbereiding van het vormsel is een verantwoordelijkheid van de Pastorale Eenheid die voor de organisatie en de begeleiding hiervoor beroep doet op een team van catechisten en begeleiders.

2° Elk jaar in de maand juni informeert de Pastorale Eenheid zo ruim mogelijk (via lokale contactpersonen voor Catechie en via de lokale basisscholen) aan geinteresseerde ouders over:

- datum van vormselviering
- voorwaarden en modaliteiten van inschrijving.

3° Gezinnen met interesse kunnen alle informatie inwinnen via de website www.bilzen-oost.be.
Wie interesse heeft en wenst deel te nemen, dient zich voor 1 september via de website www.bilzen-oost.be aan te melden.

4° Wie zich tijdig en correct aanmeldt, zal persoonlijk uitgenodigd voor een overleg-samenkomst met andere geinteresseerde gezinnen. 

Alleen gezinnen die aan dit overlegmoment deelnemen kunnen hun inschrijving vervolledigen en definitief maken.
Inschrijven via school, telefoon of andere wegen is niet mogelijk !

5° De vormselviering in onze Pastorale Eenheid vindt plaats op de 4° paaszondag te 09.00 u. in de catechesekerk van Hees.
In geval van een uitzonderlijk groot aantal inschrijvingen, kan eventueel een 2° vormselviering voorzien worden.op de 5° paaszondag te 9.00 u.

7° De deelnemende jongeren dienen tenminste 12 jaar te worden of het zesde leerjaar volgen in het jaar dat ze gevormd worden. .

8° Alle voorbereidende samenkomsten voor de jongeren (een 8-tal) beginnen met de weekendviering te 9.30 u. in de catechesekerk van Hees.
Aansluitend hebben ze in lokalen van het plaatselijk parochiecentrum een samenkomst van 10.30 u. tot ongeveer 12 u. 

9° Voor de bespreking van individuele en bijzondere situatie kan men altijd rechtstreeks contact nemen met pastoor Thieu of diaken Ludo): voor hun contactgegevens zie aub op deze website.