KALENDER EERSTE COMMUNIE-VOORBEREIDING 2018-19

Bedoeling van de Voorbereiding Eerste Communie 2019

is  stap voor stap te groeien naar een leven met Jezus en dat als bekroning te vieren in 9 mooie EK-vieringen in mei 2019.

Om dit doel te bereiken hebben we vele helpende handen nodig ...
en om op die lange weg van voorbereiding niets te vergeten staat hieronder de hele EK-2018-19-kalender met de opeenvolgende activiteiten: 

- hieronder staat de kalender in Google-versie
- helemaal onderaan van de pagina kunt u klikken en de volledige EK-kalender 2018-19 downloaden...

 

OFFICIELE KALENDER EERSTE COMMUNIE-VOORBEREIDING 2018-19

Al deze vieringen en catechetische activiteiten van de Eerste Communie-voorbereiding worden voorbereid en begeleid door een vrijwillige werk-of stuurgroep bestaande uit:
- diaken Ludo Hermans, de priester-voorganger en de contactpersonen uit de parochieteams.
- catechisten en begeleiding
- vrijwillige leerkrachten
- vrijwillige ouders van Eerste Communicanten

We doen dus beroep op enkele vrijwillige ouders die met onze stuurgroep willen meewerken !
Men kan zich hiervoor altijd aanmelden: via het inschrijf-formulier op deze website of door rechtstreeks contact te nemen met iemand van de stuurgroep !

Nog eens samengevat: 

1. Ongeveer maandelijks is er op zondagmorgen in de federatiekerk van HEES een speciale ingroei-viering: een zondagsviering waarin ouders en kinderen 'al doende leren de eucharistie te vieren:  door elkaar ontmoeten, te zingen, te luisteren naar verhalen over Jezus , door te spreken met Jezus, de tafel klaar te maken....enz..

2. Vanaf januari 2019 (als we al wat 'ingelopen' zijn) plannen we 4 korte catechetische samenkomsten in kerk en parochielokalen te Hees
- onmiddellijk aansluitend bij de ingroei-viering op zondag: van 10.30 u. tot 11.30 u.
- met een eenvoudig 'geloofsonderricht' (catechese) voor kinderen en ouders,
- in groepen en met met hulp van een catechist(e)-begeleid(st)er.
- Mama's en papa's zijn hierbij geen 'toezichters' maar doen actief met hun kinderen mee, zodanig dat er ook daarna in het gezin nog over de Eerste Communie-voorbereiding kan gesproken worden. 

3. In de school dienen de kinderen de lessen RK-godsdienst te volgen zodat ze van hun leerkracht 1° leerkracht of de bijzondere leerkracht RK-godsdienst (via het leerprogramma van godsdienst) de belangrijke inhouden van Jezus, de eucharistie, het brood enz... meekrijgen.
Tijdig zullen ook teksten en liedjes voor de EK-viering geoefend worden.

4. Als de datum van de EK-viering dichtbij komt, zal een eventueel een extra-samenkomst voor de ouders en een repetitie in de kerk (liefst buiten de schooluren) gehouden worden.
De Pastorale Eenheid (het netwerk van parochies) levert de teksten en de liedjes aan en de plaatselijke parochie (zie contactpersoon voor catechese in elke lokale geloofsgemeenschap) zal zorgen voor een mooi versierde parochiekerk.

5. Alle inlichtingen over de Kerk, de Pastorale Eenheid en de Catechese kan u vinden op deze website: www.bilzen-oost.be onder de rubriek 'Catechese', in het bijzonder onder 'Eerste Communie'.
 
6. De volledige EK-kalender van 2018-2019 kan u hieronder downloaden en eventueel afdrukken !

 

Files: 
BijlageGrootte
Microsoft Office document icon EK-kalender-2018-19-6 juni 2018.doc55.5 KB