Kermis-maandag-vieringen

In onze streken bestaat in de meeste parochies de goede gewoonte om - na de kermis - op maandagvoormiddag samen te komen in de plaatselijke parochiekerk voor een 'zielen-dienst voor de overledenen': dit is een gewone eucharistieviering met bijzonder gebed voor de overledenen, in het bijzonder voor hen die het voorbije jaar van ons zijn heengegaan. Op meerdere plaatsen gaat men aansluitend na deze viering naar het kerkhof voor een kort moment van ingetogenheid en voor de zegening van de graven.

Deze kermis-maandagvieringen beginnen steeds te 10.30 u.

Hieronder de nu reeds voorziene vieringen: