MEDEDELING over Eerste Communie en Vormsel-2020

OVER DE EERSTE COMMUNIE 2019-2020

- voor alle kindjes die 7 jaar woden in 2020 en tenminste in het eerste leerjaar zitten, organiseren we een voorbereiding en vieren we de Eerste Communie.

- Evenals de vorige jaren zullen de vieringen van de Eerste Communie plaatsvinden op 3 data: 

* op de 6° paaszondag: zondag 17 mei 2020 (dat was voorheen de datum van de EK-viering in Hoelbeek, Kleine Spouwen en Martenslinde)
* op Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 (dat was voorheen de datum van de EK-viering in Rosmeer, Eigenbilzen en Mopertingen)
* op de 7° paaszondag: zondag 24 mei 2020 (dat was voorheen de datum van de EK-viering in Hees, Waltwilder en Grote Spouwen).

- De Eerste Communie-vieringen gaan door in onze catechese-kerk te Hees. 

- Er is dit schooljaar voor de schoolvakantie geen informatievergadering voor ouders.  Er worden geen uitnodigende brieven meegegeven of rondgebracht.
Ouders die interesse hebben kunnen alle informatie  over de werkwijze van voorbereiding en vieringen vinden op deze website. 


Klik hier voor algemene informatie over Eerste Communie.
Klik hier voor praktische informatie over Eerste Communie 2019-2020.
Klik hier voor de EK-kalender 2019-20

- Gezinnen die wensen deel te nemen van de Eerste Communie 2020 dienen zich vóór 1 september 2019 aan te melden via de website. 
Wie zich tijdig aanmeldt, zal persoonlijk uitnodigd worden voor een overleg-bijeenkomst begin september met allen die wensen deel te nemen.om het programma en de praktische modaliteiten te bespreken.

- Het is belangrijk en noodzakelijk aan die overleg-bijeenkomst deel te nemen want alleen zo kan een eventuele inschrijving volledig en definitief worden. 

- U kan zich hier voor de overleg-bijeenkomst aanmelden via dit web-formulier.

OVER HET VORMSEL IN 2019-2020

- voor alle kinderen die in 2020 de leeftijd van 12 jaar bereiken en tenminste in het zesde leerjaar zitten organiseert de Pastorale Eenheid zoals vorige jaren weer een voorbereiding tot het sacrament van het vormsel.

- In 2020 voorzien we 1 vormsel-viering:  op de 4° paaszondag, dus op zondag 03 mei 2020 in de catechesekerk van Hees.

- dit schooljaar is er vóór de grote vakantie geen informatie-samenkomst voor ouders voorzien ! Er worden geen uitnodigende brieven meegegeven of rondgebracht.
Belangstellende ouders dienen zelf informatie in te winnen via deze website van de Pastorale Eenheid.  

Klik hier voor meer informatie over de vormselvoorbereiding
Klik hier voor praktische informatie
Klik hier voor de kalender van vormselvoorbereiding 2019-20

- Gezinnen die interesse hebben om deel te nemen aan de vormselvoorbereiding dienen zich vóór  25 augustus 2019 aan te melden via onze website www.bilzen-oost.be.
Alleen wie zich tijdig aanmeldt  zal persoonlijk uitgenodigd worden voor een overleg-bijeenkomst in september 2019:  om met andere gezinnen te overleggen en praktische modalteiten te bespreken.


klik hier om zich nu aan te melden voor de overleg-bijeenkomst over het vormsel

NOG EENS: Zowel voor Eerste Communie als voor Vormsel is het heel belangrijk: 

1. zich als gezin tijdig aan te melden en persoonlijke deel te nemen aan de overleg-bijeenkomst waarvoor men zal uitgenodigd worden als men zich heeft aangemeld. Alleen zo kan de eventuele inschrijving vervolledigd en definitief gemaakt worden. 

2. het kind in school in te schrijven voor de lessen van Rooms-katholieke godsdienst.  


SAMENVATTEND OVERZICHT

Referentie   in het jaar 2020
PASEN

 

ZONDAG 12 APRIL 2020

4° paaszondag: VORMSELVIERING

 

ZONDAG 03 MEI 2020

5° paaszondag

 

opgelet !!! in 2020 is er GEEN 2° vormselviering voorzien

6° paaszondag: 1° communieviering 
(voorheen voor Hoelbeek, Martenslinde en Kleine Spouwen)

 

ZONDAG 17 MEI 2020

OH HEMELVAART 1°communieviering
(voorheen voor Rosmeer, Eigenbilzen en Mopertingen)

  DONDERDAG 21 MEI 2020

7° paaszondag1° communieviering 
(voorheen voor Hees, Waltwilder en Grote Spouwen)

 

ZONDAG 24 MEI 2020

PÏNKSTEREN

 

ZONDAG 31 MEI 2020

HARTELIJK WELKOM !!!