Praktische informatie over vormselvoorbereiding 2018-19

1. Plaats en data van de vormselvieringen 2019:

1.1. Als er meer dan 30 kandidaat-vormelingen zich inschrijven voorzien we in principe 2 vormselvieringen voor onze Pastorale Eenheid: 
- 1° vormselviering op zondag 12 MEI 2019 te 09.00 u. in de parochiekerk van Hees
- 2° vormselviering op zondag 19 MEI 2019 te 09.00 u. in de parochiekerk van Hees

1.2. Omwille van een vlot verloop streven we naar 2 vormselgroepen die ongeveer even groot zijn ! In geval er minder dan 30 vormelingen zijn, zal alleen de vormselviering van zondag doorgaan ! U kunt uw eerste persoonlijke keuze kenbaar maken via het inschrijfformulier.

2. Plaats en data van de gewone catechese-samenkomsten:

2.1. De gewone samenkomsten voor jongeren zijn altijd op zondagvoormiddag in de kerk van HEES (Heesstraat 3C) van 9.30 tot 12 u.
Elke samenkomst duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten, de voorafgaande zondagsviering inbegrepen.
Opgelet: de vieringen in de kerk, waarin ook het gezin van de vormeling(e) hartelijk welkom is,  
zijn een integraal deel van de catechese-samenkomst en van het catechetisch project.

2.2. Net zoals in school of in andere verenigingen is het niet de bedoeling om tijdens de vormsel-activiteiten te laat te komen of vroeger weg te gaan. Uitzonderingen hierop dienen steeds voorafgaandelijke 
met de hoofdverantwoordelijke of de begeleiding besproken te worden. Afwezigheden dienen (zoveel mogelijk) op voorhand gemeld te worden aan betrokken catechist(e) of Diaken Ludo/Pastoor Thieu. 

Duidelijke afspraak: alle niet-aanwezige samenkomsten (om welke reden dan ook) dienen nog  vóór de laatste ééndaagse voorbereiding bijgewerkt te worden tijdens een extra inhaal-samenkomst.  (zie kalender van de vormselvoorbereiding).

2.3. Alle samenkomsten worden begeleid door onze catechistenploeg, daartoe aangesteld door het Team van de Pastorale Eenheid. Deze catechistenploeg is een open team van vrijwilligers die jongeren willen helpen bij hun zoektocht naar een (persoonlijke) relatie met God en met de geloofsgemeenschap.

2.4. De vormselsamenkomsten zijn in principe voor iedereen toegankelijk. De catechistenploeg vraagt altijd hulp vanwege ouders en andere geïnteresseerden om de vormselvoorbereiding goed te laten verlopen. 
Ouders die op een of andere manier willen meewerken kunnen dit op het inschrijfformulier vermelden of bespreken met iemand van de catechistenploeg.

3. Wat breng je altijd mee naar de vormselactiviteiten ?
- Je bent bij aankomst best fit en uitgeslapen. En liefst heb je een ontbijt achter de kiezen ! Dus is op tijd slapengaan op zaterdagavond de goede raad !
- Laat alles thuis wat je kostbaar en dierbaar is…. en ook wat je aandacht kan afleiden.
(Voor alle duidelijkheid: tijdens de samenkomsten en de vieringen is het gebruik van GSM 
niet toegelaten).
- Voorzie best een eenvoudige vormsel-tas of zak en steek daar in:
            1. je gewone schrijfgerief (met eventueel markeerstift en materiaal om te kleuren)
            2. een heel gewone A4-ringmap om alle documentatie die je krijgt op te bergen
            3. je uitgevoerde thuis-opdrachten
- vergeet nooit:  je goede wil om er voor jou en de anderen een fijn moment van te maken…

4. Wat mag je van de begeleiding verwachten ?

- 8 fijne samenkomsten in een open, vrije, blije sfeer; waarin we samen op zoek gaan 
naar een antwoord op alle belangrijke vragen die jonge mensen zich stellen.
- vóór elke samenkomst is er telkens een zondagsviering voor en op maat van jongeren en hun gezin....
- dat je de kans krijgt om kennis te maken met andere jongeren en met allerlei interessante mensen 
en initiatieven van de kerkgemeenschap.
- er is een korte pauze tussen de zondagsviering in de kerk en de catechese-bijeenkomst voorzien met een kleine versnapering (een koek en een fruitsapje).

5. Wat verwacht de begeleiding van jou en van alle deelnemers aan de vormselvoorbereiding ?

- dat je stipt aanwezig bent en positief meewerkt met de begeleiding.
- dat je bereid bent om samen met anderen kennis te maken met de droom van Jezus over het leven 
in deze wereld en over hoe wij gelukkige mensen kunnen worden.
- dat je tijdens de samenkomsten en de vieringen openheid en respect betoont voor de mening van anderen, 
en voor de aanbreng van de begeleiding.
- dat je na de eerste samenkomst zelf een tochtgenoot kiest en aanspreekt.

Een tochtgenoot is iemand die ook katholiek gedoopte en gevormd is en die je belooft om je te helpen  bij de voorbereiding op je vormsel (bv. bij thuisopdrachten of door mee te komen naar de vieringen).

- dat jullie in het gezin de vormsel-kalender goed in de gaten houden, e-mails en, alle informatie en communicatie in verband met de vormselvoorbereiding opvolgen en zich op de hoogte houden via de website "www.bilzen-oost.be". Ook in het parochieblad 'Kerk en Leven' verschijnt er regelmatig informatie over de vormselvoorbereiding.

6. Bijdrage van het gezin in de onkosten

6.1. Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt 30 euro. Het dekt het grootste deel van alle kosten 
(materialen, lokalen, verzekering, versnaperingen, allerlei onkosten enz…).
Opgelet ! In principe neemt iedereen op eigen risico deel aan de kerkelijke activiteiten.  
Onze catechese-verzekering dekt alleen maar schade die tijdens de catechese veroorzaakt wordt aan derden. 

6.2. De inschrijving voor vormsel 2019 is pasdefinitief zodat het inschrijfgeld rechtstreeks gestort is op bankrekening BE 66 7350 2813 5543 van Federatie Bilzen-Oost met duidelijke mededeling van: 'vormsel 2019 NNNNNN NNNNN' (naam+voornaam vormeling). 
Om het ons gemakkelijk te maken: vul aub de datum van storting in op het digitaal inschrijfformulier !

7. Foto's maken in de vormselviering

Wil er aub. nu al mee rekening houden dat de Pastorale Eenheid Bilzen-Oost geen initiatief 
of verantwoordelijkheid zal nemen wat betreft het maken van foto's voor en tijdens de vormselviering. De ouders dienen hierover (ten gepaste tijde) zelf afspraken te maken met één fotograaf die de eigenheid van een liturgische viering respecteert. 

8. Eerst nadenken en overleggen - dan pas inschrijven

Na de informatiesamenkomst en het herlezen van deze informatie is het goed eerst met het gezin na te denken en te overleggen over:
- zijn de ouders en ook de jongere gemotiveerd om de weg van de vormselvoorbereiding tot het einde te gaan ?
- wil en kan ons gezin zich inpassen in het voorgestelde voorbereidingsprogramma ?
Na voldoende samenspraak en een positieve keuze voor het vormsel het tijd om persoonlijk in te schrijven.
Dit kan alleen via de website (zie het digitaal inschrijfformulier) vanaf  1 juli tot en met 2 september 2018. Opgelet ! Inschrijven via telefoon, mail of via school is niet meer mogelijk.

9. Persoonlijke problemen, vragen, speciale situaties, enz.. kunnen altijd met veel begrip en in alle discretie besproken worden met pastoor Thieu Tielens (mtielens1@gmail.com - 0477/632873) of met diaken Ludo Hermans (ludo.hermans81@telenet.be -0472/698213). Zij zoeken graag samen met u naar een oplossing