Praktische informatie over vormselvoorbereiding 2019-2020

1. Plaats en data van de vormselviering 2020:

1.1. We voorzien in principe 1 vormselviering voor onze Pastorale Eenheid: 
- op de VIERDE paaszondag: dit is zondag 03 MEI 2020 te 09.00 u. in de catechesekerk van Hees


1.2. Alleen als er een uitzonderlijk hoog aantal inschrijvingen is, voorzien we eventueel een 2° vormselviering.

2. Plaats en data van de gewone catechese-samenkomsten:

2.1. De gewone samenkomsten voor jongeren zijn altijd op zondagvoormiddag in de kerk van HEES (Heesstraat 3C) van 9.30 tot 12 u.
Elke samenkomst duurt ongeveer 3 uur, de voorafgaande zondagsviering inbegrepen.
Opgelet: de vieringen in de kerk, waarin ook het gezin van de vormeling(e) hartelijk welkom is,  
zijn een integraal deel van de catechese-samenkomst en van het catechetisch project.

2.2. Evenals in school en in andere verenigingen is het niet de bedoeling om tijdens de vormsel-activiteiten te laat te komen of vroeger weg te gaan. 
Uitzonderingen hierop dienen steeds voorafgaandelijke 
met de hoofdverantwoordelijke of de begeleiding besproken te worden.
Afwezigheden dienen 
(zoveel mogelijk) op voorhand gemeld te worden aan betrokken catechist(e) of Diaken Ludo/Pastoor Thieu. 

Duidelijke afspraak: alle niet-aanwezige samenkomsten (om welke reden dan ook) dienen nog  vóór de laatste ééndaagse voorbereiding bijgewerkt te worden tijdens een extra inhaal-samenkomst.  (zie kalender van de vormselvoorbereiding).

2.3. Alle samenkomsten worden begeleid door de catechistenploeg, daartoe aangesteld door het Team van de Pastorale Eenheid. 
Deze catechistenploeg is een open team van vrijwilligers die jongeren willen helpen bij hun zoektocht naar een (persoonlijke) relatie met God en met de geloofsgemeenschap.

2.4. De vormselsamenkomsten zijn in principe voor iedereen toegankelijk. 
De catechistenploeg vraagt altijd hulp vanwege ouders en andere geïnteresseerden om de vormselvoorbereiding goed te laten verlopen. 

Ouders die op een of andere manier willen meewerken kunnen dit op het inschrijfformulier vermelden of bespreken met iemand van de catechistenploeg.

3. Wat meebrengen naar de vormselactiviteiten ?

- eerst en vooral: bij aankomst best fit en uitgeslapen zijn.  Dus is op tijd slapengaan op zaterdagavond de goede raad !
En liefst heb je een ontbijt achter de kiezen !
- best thuislaten wat kostbaar en dierbaar is…. en ook wat de aandacht kan afleiden.
(Voor alle duidelijkheid: tijdens de samenkomsten en de vieringen is het gebruik van GSM  niet toegelaten).

- een eenvoudige vormsel-tas of zak met daarin:
            1. gewoon schrijfgerief (met eventueel markeerstift en materiaal om te kleuren)
            2. gewone A4-ringmap om alle documentatie en thuisopdrachten op te bergen

- vooral niet vergeten: goede wil om er een fijn moment van te maken…

4. Wat mag je van de begeleiding verwachten ?

- 8 fijne samenkomsten in een open, vrije, blije sfeer; waarin we samen op zoek gaan 
naar een antwoord op alle belangrijke vragen die jonge mensen zich stellen.
- vóór elke samenkomst is er telkens een zondagsviering voor en op maat van jongeren en hun gezin....
- de kans om kennis te maken met andere jongeren en met allerlei interessante mensen 
en initiatieven van de kerkgemeenschap.
- een korte pauze tussen de zondagsviering in de kerk en de catechese-bijeenkomst: met een kleine versnapering (een koek en een fruitsapje).

5. Wat verwacht de begeleiding van jou en van alle deelnemers aan de vormselvoorbereiding ?

- stipt aanwezig zijn en positief meewerken met de begeleiding.
- bereid zijn om samen met anderen kennis te maken met de droom van Jezus over het leven 
in deze wereld en over hoe wij gelukkige mensen kunnen worden.
- tijdens de samenkomsten en de vieringen openheid en respect betonen voor de mening van anderen, 
en voor de aanbreng van de begeleiding.
- na de eerste samenkomst zelf een tochtgenoot kiezen en aanspreken.

Een tochtgenoot is iemand die ook katholiek gedoopt en gevormd is en die belooft om te helpen bij de voorbereiding op het vormsel (bv. bij thuisopdrachten of door mee te komen naar de vieringen).

- in het gezin de vormsel-kalender respecteren, alle informatie en communicatie (via emails) in verband met de vormselvoorbereiding opvolgen.

6. Bijdrage van het gezin in de onkosten

6.1. Het inschrijfgeld per deelnemer bedraagt 35 euro. Het dekt het grootste deel van alle kosten 
(materialen, lokalen, verzekering, versnaperingen, allerlei onkosten enz…).
Opgelet in verband met de verzekering: in principe neemt iedereen op eigen risico deel aan de kerkelijke activiteiten.  

Onze catechese-verzekering dekt alleen maar schade die tijdens de catechese veroorzaakt wordt aan derden. 

6.2. De inschrijving voor vormsel 2020 is pas definitief
- na deelname aan de overleg-samenkomst met alle deelnemers
- na storting van het inschrijfgeld 
op bankrekening BE 66 7350 2813 5543 van Federatie Bilzen-Oost 
met duidelijke mededeling van: 'vormsel 2020 ' (naam+voornaam vormeling). 


7. Foto's maken in de vormselviering

Wil er aub. nu al mee rekening houden dat de Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen geen enkel initiatief 
of verantwoordelijkheid neemt wat betreft het maken van foto's voor en tijdens de vormselviering. Ouders die dat wensen dienen hierover (ten gepaste tijde) zelf afspraken te maken met één fotograaf die de eigenheid van een liturgische viering respecteert. 

8. Eerst nadenken en overleggen - dan pas inschrijven

Na het lezen, overwegen en bespreken van deze informatie in het gezin,

1. dient het gezin een keuze te maken - een antwoord te geven op 2 belangrijke vragen:

* zijn wij (ouders en kanditaat-vormeling) voldoende gemotiveerd om de weg van de vormselvoorbereiding tot het einde te gaan ?
* zijn wij in staat en bereid om het voorgestelde voorbereidingsprogramma uit te voeren ?

2. zich tijdig aan te melden voor de overleg-bijeenkomst met deelnemende gezinnen (september 2019).

3. Persoonlijk deel te nemen aan deze overleg-bijeenkomst om de inschrijving volledig en definitief te maken
en daar de inschrijving volledig en defintief te maken.

Opgelet ! Alleen wie zich tijdig aangemeld heeft, zal een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor deze overleg-bijeenkomst !
Inschrijven via telefoon, mail of via school is niet mogelijk.

9. Persoonlijke problemen, vragen, speciale situaties, enz.. kunnen altijd met veel begrip en in alle discretie besproken worden
- met pastoor Thieu Tielens (mtielens1@gmail.com - 0477/632873)
- of met diaken Ludo Hermans (ludo.hermans81@telenet.be -0472/698213).
Zij zijn graag bereid om u te helpen !