Ter informatie - aanbod werkgroep Onthaal Asielzoekers

Ter informatie en kennisgeving 

aan OCMW-medewerkers Bilzen
aan vrijwilligers Sint-Vincentius Bilzen
aan directie en leerkrachten Lager Onderwijs
aan allen wie het interesseert

 

Sinds enkele maanden komen we met een groepje vrijwilligers uit de regio van Bilzen-Oost regelmatig samen rond het thema van de vluchtelingenstroom en de asielzoekers.

We hebben eerst wat tijd genomen om kennis te maken met de thematiek maar vinden dat we nu ook effectief wat moeten doen.

Het is de bedoeling van deze vrijwilligersgroep om (vanuit humanitaire motieven geheel vrijblijvend en belangeloos) een helpende hand te reiken aan mensen die omwille van uitzonderlijke omstandigheden gedwongen worden hun thuisland te verlaten en die in onze strekken op zoek zijn naar een veilige toekomst.

Wij willen hen een deel van onze tijd, energie en vriendschap schenken, hopend dat zo hun leed en pijn wat kan gemilderd worden.

Door uw dagelijks werk of uw activiteit komt u wellicht nu en dan eens in contact met zulke personen of families waarvan u denkt dat ze gediend zouden zijn met wat extra hulp en/of begeleiding van medemensen, van niet-professionele vrijwilligers.

Wij zijn u heel dankbaar als u personen die dit soort hulp nodig hebben of kunnen gebruiken in contact wil brengen met onze vrijwilligersgroep of hen onderstaande contact-gegevens wil doorgeven zodat zij zelf ons kunnen contacteren..

We hebben lang niet altijd een pasklare oplossing maar we zullen wel ons best doen om met veel goede wil er mee naar te helpen zoeken...

Concreet denken wij hierbij bijvoorbeeld al aan

1. schoolgaande kinderen en jongeren helpen  bij het lezen of bij het maken van hun taken en opdrachten

2. een eenvoudige vervoersdienst of samen de bus nemen.

3. een conversatie-groep om te oefenen in het spreken van de Nederlandse taal (als aanvulling op de taalles)

4. peter of meter zijn van een familie of persoon die op zoek is naar huis, werk, sociaal netwerk enz...

 

Alvast met dankbare groeten van Ria Achten, Marlies Brepoels, Jeff Brepoels, May Broux, Karin Deroulou, Ludo Hermans, Margriet Honinx, Lode Schepers, Thieu Tielens, Jeannine Vrancken en Michel Wuestenberg

Ons contactadres: Jeff Brepoels (0473/824763), mtielens1@gmail.com of via een van bovenstaande personen