Vormselcatechese-algemene informatie

OVER DE VORMSELCATECHESE

De vormselviering(en) in onze Pastorale Eenheid vinden altijd plaats op de 4° (en eventueel ook op de 5°) paaszondag te 09.00 in de parochiekerk van Hees.

Alle voorbereidende samenkomsten voor de jongeren (een 8-tal) beginnen met de weekendviering te 9.30 u. in de kerk van Hees.

Daarna hebben we in de lokalen van het plaatselijk parochiecentrum een samenkomst van 10.30 u. tot ongeveer 12 u. 

Elk jaar na het vormsel brengen de catechese-verantwoordelijken van elke lokale parochiegemeenschap persoonlijk een uitnodiging voor een informatie-samenkomst naar alle gezinnen.

Na deze (enige) uitnodiging dienen geinteresssede jongeren en ouders zelf het initiatief te nemen: ze dienen zich eerst te informeren en pas daarna eventueel zich in te schrijven.

De jongeren dienen tenminste 12 jaar te worden of het zesde leerjaar volgen in het jaar dat ze gevormd worden. .

Opgelet: allleen het plaatselijk pastoraal team is verantwoordelijk voor het bezorgen van de uitnodiging voor de informatie-samenkomst. Maar het zijn de gezinnen zelf die zich dienen te informeren. 

Plaats en datum van de informatie-samenkomst over het vormsel kan u terugvinden op deze website en in het parochieblad of bij de lokale medewerkers van uw plaatselijke parochiegemeenschap. Deze samenkomst is niet verplicht maar toch heel belanrijk voor ouders en jongeren om er alle informatie te krijgen over bedoeling, normale aanpak, programma, verwachtingen enz....

U kan ook altijd rechtstreeks contact nemen met de Pastorale Eenheid (diaken Ludo of pastoor Thieu): zie aub. contactgegevens op de voorpagina van deze website.

Opgelet: men kan alleen schriftelijk inschrijven via deze website en dit tijdens een beperkte periode. De inschrijvingen worden geopend na de informatie-samenkomst en sluiten af op het einde van de grote schoolvakantie. Men kan dus niet inschrijven via school, niet via telefoon en ook niet via email.