Overslaan en naar de inhoud gaan
EEN OVERZICHT VAN VEELGESTELDE VRAGEN PER RUBRIEK

Veelgestelde vragen

VRAGEN OVER DE EERSTE COMMUNIE

Eerste Communie

Wil er aub rekening mee houden dat de Kerk (Pastorale Eenheid) geen uitnodigingsbrieven meer verstuurt naar ouders met een 7-jarige, oa. omwille van privacy-redenen maar ook omdat we er van uit gaan dat ouders die interesse hebben zelf een eerste stap moeten zetten. Elk jaar, na eerste communie en vormsel, wordt via deze website en via sommige scholen meegedeeld wanneer er informatie-samenkomsten zijn voor geinteresseerde ouders.

De Eerste Communie-voorbereiding in het bisdom Hasselt richt zich tot kindjes die in het jaar dat ze hun eerste communie doen minstens 7 jaar worden of in het eerste leerjaar van de basisschool zitten.
Ook kindjes die bijzonder onderwijs volgen komen hiervoor in aanmerking. Voor bijzondere situaties neemt men best tijdig contact op met de pastoor.

De vormselvoorbereiding is bedoeld voor kinderen/jongeren die in het jaar dat zij gevormd worden minstens 12 jaar worden of in het 6° leerjaar van de basisschool zitten

HIER KOMT NOG MEER UITLEG OVER DE KERKELIJKE UITVAART

VRAGEN OVER HET VORMSEL

Vormsel

De uitvaartliturgie is een eigensoortige liturgie met gebeden, lezingen uit de bijbel en afscheidsgebeden. De uitvaartliturgie kan eventueel in een eucharistieviering worden gehouden, maar dat is niet noodzakelijk. In vele parochies wordt de keuze gelaten tussen een uitvaart met of zonder eucharistie. Meestal wordt de zondag na de uitvaart of zes weken nadien (afhankelijk van de lokale gewoonten) een H. Mis opgedragen voor de overledene. Ook wordt in de zondagsviering na de uitvaart door de kerkgemeenschap voor de overledene gebeden. 

VRAGEN OVER KERKELIJKE UITVAART

Kerkelijke uitvaart

VRAGEN OVER GEBEDSINTENTIES

Gebedsintenties