Het Doopsel

Welkom aan de nieuwe mens.

Als jullie deze pagina's lezen, is het misschien omdat jullie een kindje hebben gekregen. 
Of omdat jullie nu “in blijde verwachting” zijn ?
Of omdat jullie zopas oma of opa zijn geworden ? ...

Hoe dan ook ... onze kerkgemeenschap wenst u proficiat !
En héél veel geluk met jullie kindje of kleinkindje.

Misschien stelt u zich vragen omtrent het doopsel van uw kindje.
Of twijfelt u of u uw kindje al dan niet zal laten dopen ?
Misschien weet u niet goed hoe dat praktisch in zijn werk gaat ?

Of ... ?

Deze pagina probeert jullie een antwoord te geven op een aantal voorkomende vragen. En hieronder kunnen jullie een adres en telefoonnummer vinden van mensen die u verder op weg kunnen helpen....

In ieder geval: onze geloofsgemeenschap wil graag graag samen met u en uw kind op weg gaan in geloof ...

Waarom laat je een kindje dopen ? 

Vroeger werden zo goed als alle kinderen gedoopt, bijna automatisch.
Tegenwoordig is dat niet meer zo. Het doopsel wordt meer en meer een bewuste keuze van de ouders.
Ouders kunnen deze keuze voor het doopsel maken om uiteenlopende redenen:

  • ze zijn zelf gelovig opgevoed en willen die traditie verder zetten;
  • ze ervaren de geboorte van een kind als een wonder en willen “dankjewel” zeggen;
  • ze geloven dat de christelijke waarden het leven van een mens mooier maken.
  • Jezus, God, het geloof... hebben een plaats in hun leven;
  • ze voelen zich thuis in de gemeenschap van parochie of federatie
  • ...

Kan u zich in één of andere van deze redenen vinden ? Of hebt u nog een andere motivatie ?
De kerkgemeenschap respecteert u in elk geval in uw eigen wijze van geloven. Maar wil u anderzijds iets laten proeven van de schat, die wij van onze voorouders gekregen hebben. Maar steeds in alle vrijheid ! ...

Hoe het doopsel van een kindje aanvragen ?

door hier te klikken - kunt u een aanvraag-formulier voor het doopsel (met privacy-verklaring) downloaden.

U kan dit formulier dan ingevuld terugbezorgen aan de verantwoordelijke voor doopsel-vieringen:

diaken Ludo Hermans (Winkelomstraat 8)
die altijd bereikbaar is op 089/413882 of 0472/698213
en via het mailadres ludo.hermans81@telenet.be

Het feest van de pas-gedoopte kindjes

De zondag vóór of na het feest van “de Opdracht van de Heer” (2 februari) vieren we in onze federatie de kindjes, die in het voorbije jaar gedoopt zijn.

Elke gezin krijgt hiervoor op voorhand een uitnodiging met alle praktische details.
In deze korte viering waarin meestal 'veel leven zit' nodigen wij het gezin van het kindje dat gedoopt werd (ook de andere kindjes) en ook andere gezinnen met kleine kinderen.

We dragen alle kinderen op aan de bescherming van Maria, de moeder van Jezus. Als het kan organiseren we na afloop ook nog een korte ontmoeting voor alle aanwezigen.