Het Huwelijk

- Trouwen voor de Kerk
- Sacrale betekenis
- Drie stappen

Trouwen voor de Kerk

Trouwen is de relatie met je relatie bestendigen voor het leven. In deze tijd is dat meer dan ooit een bewuste keuze geworden.

Trouwen voor de Kerk is een dubbele keuze: het is je relatie met je partner bestendigen, voor God.

Meerdere redenen kunnen deze keuze voor het kerkelijk huwelijk motiveren:

bijvoorbeeld

  • je bent thuis gelovig opgevoed en je wil die traditie gewoon verder zetten...
  • je wil je ja-woord uitspreken in een mooie en verzorgde plechtigheid met rituelen en symbolen....
  • je wil God uitdrukkelijk en publiek danken voor het wonder van jullie liefde....
  • je wil God om zegen vragen over jullie toekomstproject
  • je hebt ondervonden dat liefde iets is dat je gekregen hebt om het te schenken...
  • ................

Het kan best zijn dat je het geloof in God op een andere wijze ervaart en beleeft dan je partner. Als er een fundamenteel respect is voor elkaar en voor het sacrament, is dat niet onoverkomelijk; integendeel, het kan zelfs het begin zijn van een boeiende uitdaging...

Heel veel interessante informatie over huwelijk en gezin staat  op de website www.gezinspastoraal.be