Drie stappen

1. De eerste afspraak:

 • alles begint met het aanvragen van het kerkelijk huwelijk bij de pastoor van de parochie waar de huwelijksviering plaats vindt. Om alles rustig te kunnen regelen, gebeurt dit best ongeveer 6 maanden op voorhand.

  In principe kan men altijd kerkelijk trouwen maar om organisatorische redenen vraagt de Kerk om niet te trouwen op zon-en feestdagen en ook rekening te houden met de concrete beschikbaarheid van de kerk en de voorganger.

 • In de regel vindt de kerkelijke huwelijksviering plaats in de parochiekerk van bruid of bruidegom. Wie om een of andere reden toch in een andere kerk wil trouwen dient daarvoor toestemming te vragen aan de eigen pastoor en aan de pastoor van de parochiekerk waar het huwelijk zal plaatsvinden.
 • In de eigen parochiekerk is het in principe de pastoor die het huwelijk inzegent. Een koppel dat persoonlijke banden heeft met een andere priester kan ook een andere voorganger voorstellen.
 • De inzegening van het kerkelijk huwelijk vindt plaats in een gebedsviering. Koppels voor de eucharistie betekenis heeft, kunnen ook in een eucharistieviering trouwen. De uiteindelijke keuze is aan het koppel zelf en dient meegedeeld bij het vervolledigen van het huwelijksdossier.
 • Tijdens de eerste afspraak met de pastoor van de parochie waar het kerkelijk huwelijk plaatsvindt, begint men ook met het invullen van het huwelijksdossier waarin oa. gegevens van bruid en bruidegom, hun doopsel en vormsel enz... genoteerd worden.
 • Ook wordt er tijdens die eerste afspraak gesproken over de noodzakelijke voorbereiding van het trouwkoppel.
 • Het voorgeschreven tarief voor een kerkelijke huwelijksviering bedraagt momenteel 250 euro. Dit bedrag wordt best op voorhand gestort op de rekening van de parochie waar het kerkelijk huwelijk zal plaatsvinden.

Zoals voor alle kerkelijke diensten, mogen financiele redenen nooit een motief zijn om niet kerkelijk te trouwen.

2. De persoonlijke voorbereiding

Dat is allereerst een persoonlijke aangelegenheid: elk koppel wordt uitgenodigd en aangemoedigd om op eigen wijze en met eigen mogelijkheden een eigen voorbereiding op touw te zetten. Dit gebeurt via eenvoudig gesprek met elkaar, eventueel met enkele hulpmiddelen (brochure, video, enz...) aangeboden door de Federatie.

Daarnaast vraagt de Federatie aan elk trouwend koppel om ook mee te doen aan een ontmoetings-en vormingsmoment voor koppels van de federatie of het dekenaat dat in het voorjaar en in het na jaar georganiseerd wordt. In een gezellige en ongedwongen sfeer ontmoeten de koppels elkaar en reflecteren ze over de bekende thema's zal liefde, relatie, dialoog, vruchtbaarheid, vergeving, opvoeding, geloof enz... Ook wordt daar informatie over de kerkelijke huwelijksviering gegeven.

 • Als de pastoor van deze eerste afspraak ook de voorganger is van de huwelijksviering kunnen er ook al enkele praktische afspraken gemaakt worden over oa.
 • de keuze van de teksten en de samenstelling van een tekstboekje.

Het is best om dit belangrijk werk tussentijds te bespreken met de voorganger van de huwelijksviering.

 • de keuze van de muzikale omlijsting
 • kerkversiering en andere praktische aangelegenheden

3. De ondertrouw

 • korte tijd voor de huwelijksviering volgt dan het laatste gesprek (de zogenaamde ondertrouw): dat is een gesprek over de inhoud van het christelijk huwelijk, over de voornaamste voorwaarden en over het engagement dat het trouwkoppel op zich neemt.
  Hiermee wordt het huwelijksdossier vervolledigt.
 • gewoonlijk komen dan ook nog de allerlaatste praktische thema's aan bod.