Overslaan en naar de inhoud gaan
BELANGRIJKE INFORMATIE OVER

VORMSEL-VOORBEREIDING 2021

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDERS

 

Ongeveer 50 families hebben zich ingeschreven om mee te doen aan de voorbereiding en de viering van het vormsel.

Als 't God belieft en als alle kandidaten volhouden tot het einde betekent dit dat wij volgend jaar 2 vormselvieringen voorzien:

            - 1° vormselviering op zondag 25 april 2021 te 9.00 u. in de kerk van Hees
            - 2° vormselviering op zondag 2 mei 2021 te 9.00 u. in de kerk van Hees

 

Het is belangrijk dat u het volgende goed noteert:

1. Ouders zijn meer dan voorheen een belangrijke partner in de voorbereiding:

Toen uw kinderen gedoopt werden, hebt u als ouders beloofd, om hen, samen met hun peter en meter en de familie, te helpen bij hun godsdienstige vorming en ontwikkeling.

Nu is dus een belangrijk moment gekomen om hen te helpen:

- bij het maken van de (vrije) keuze om mee te doen aan de vormsel-voorbereiding en viering

- te blijven kiezen voor de vormselvoorbereiding, ook als er andere interessante initiatieven (sport, cultuur, ontspanning…) zich aanbieden.

- trouw en zo goed mogelijk deel te nemen aan de maandelijkse vieringen en samenkomsten die daarvoor voorzien zijn op zondagvoormiddag in de kerk van Hees (zie hiervoor onderstaande planning).

- bij het opvolgen en het uitvoeren van de thuis-opdrachten

- om moedig vol te houden, ook als al eens moeilijk lijkt of er problemen opduiken….

Nog meer dan vorige jaren rekenen wij op de ouders om hun verantwoordelijkheid op te nemen en hun  kinderen te vergezellen op de weg naar het vormsel.

Denk er aan: alles wat u voor uw kinderen doet, is goed gedaan en u zal er door de Heer voor beloond worden.

2. Belangrijke maatregelen en afspraken:

- om veiligheidsredenen gaan we de groep van 50 vormelingen dit jaar indelen in 4 aparte groepen. Zo vormen we eigenlijk 4 bubbels ! Per zondag komen er maar 2 groepen tegelijk samen !

- elke groep wordt begeleid door 1 of 2 begeleiders, daartoe aangesteld door onze Pastorale Eenheid.!

- voor de vieringen in de kerk (die belangrijk zijn) om te leren bidden en zingen kunnen we zonder problemen voldoende afstand bewaren. De vieringen zijn integraal deel van de vormselvoorbereiding !

- de samenkomsten per kleine groep gaan door in grote, ruime lokalen die goed verlucht worden.

Deze samenkomsten zijn bedoeld om samen na te denken over wat het betekent CHRISTEN te zijn…

- we spreken duidelijk af dat we ALLEMAAL (kinderen en begeleiders)  een mondmasker dragen.

- bij het binnenkomen is er ontsmettende handgel voorzien.

- de vormselsamenkomsten zijn niet bedoeld om uit te rusten. Het is daarom belangrijk om fit en uitgeslapen te zijn. Op tijd slapen gaan op zaterdagavond is daarom een goede raad ! En best ook niet vergeten te ontbijten !

Want drank en snacks uitdelen tijdens de samenkomsten is voorlopig niet toegelaten !

- het gebruik van GSM  tijdens vieringen en samenkomsten is natuurlijk niet toegelaten.

- Gelieve altijd bij te hebben: een eenvoudige vormsel-tas of zak met daarin:
            1. gewoon schrijfgerief (met eventueel markeerstift en materiaal om te kleuren)
            2. een gewone A4-ringmap om alle documentatie en thuisopdrachten in op te bergen

3. Zie hieronder nu de planning (kalender) van de vormselvoorbereiding

De huidige indeling van deze groepen is totaal voorlopig. De definitieve indeling op basis van de gekozen datum van vormselviering gebeurt pas in december of januari 2021.

 

samenkomsten groep 1+groep 2

samenkomsten groep 3+groep 4

oktober

zondag 18 oktober 2020 te 9.30 u.
in de kerk van Hees (tot 11.45 u).

zondag 25 oktober 2020 te 9.30 u.
in de kerk van Hees

november

zondag 22 november 2020 te 9.30 u.
in de kerk van Hees (tot 11.45 u).

zondag 29 november 2020 te 9.30 u.
in de kerk van Hees (tot 11.45 u).

december

zondag 20 december 2020 te 9.30 u.
in de kerk van Hees (tot 11.45 u).

zondag 27 december 2020 te 9.30 u. 
in de kerk van Hees (tot 11.45 u).

 

GROEP  1° VORMSELVIERING
van zondag 25 april 2021 te 9.00 u.

GROEP  2° VORMSELVIERING
van zondag 2 mei 2021 te 9.00 u.

januari 2021

zondag 24 januari te 9.30 u.
in de kerk van Hees (tot 11.45 u).

zondag 31 januari te 9.30 u.
in de kerk van Hees (tot 11.45 u).

februari 21

ASWOENSDAG 17 februari te 14 u.
in de kerk van Hees (tot 16.30 u)

zondag 28 februari te 9.30 u.
in de kerk van Hees (tot 11.45 u).

maart 2021

zaterdag 27 maart te 17 u.
in de kerk van Hees

zondag 28 maart te 9.30 u.
in de kerk van Hees

april 2021

zaterdag 17 april
zaterdag 24 april

woensdag 21 april
zaterdag 1 mei

Als de kandidaat-vormeling (uw gezin)  om een of andere belangrijke reden niet kan aanwezig zijn op het vooropgestelde moment , verwachten wij dat u aansluit bij de andere groep.

Wil dit aub, indien mogelijk, op voorhand laten weten via mtielens1@gmail.com of ludo.hermans82@telenet.be

 

HEEL BELANGRIJK

- Indien uw gezin moeilijkheden ondervindt om deze kalender en afspraken af te printen, stuur dan eenvoudig een mailtje naar ludo.hermans82@telenet.be en dan zal u zo vlug mogelijk een kalender bezorgd worden.

- met al uw vragen, zorgen of opmerkingen kan u altijd terecht bij pastoor Thieu (mtielens1@gmail.com) of diaken Ludo Hermans (ludo.hermans82@telenet.be) of bij iemand van de EK-ploeg.

 

Gelieve ook altijd een kijkje te nemen op onze Facebook-pagina (https://www.facebook.com/groups/Bilzenoost)

Een heel fijn vormseljaar !

De vormselcatechese-ploeg