Overslaan en naar de inhoud gaan

Over het sacrament van de zieken of de ziekenzalving

 

​'Op de momenten dat alle levenskracht uit je lichaam dreigt te gaan, wil God je heel nabij zijn'

Het sacrament van de ziekenzalving is een sacrament voor levenden.

Het is bestemd voor mensen die getroffen worden door een ernstige of langdurige ziekte, voor mensen die voor een zware ingreep staan, voor bejaarde mensen die gebukt gaan onder de lasten van de oude dag…

Het is een een 'sacra momento', een 'heilig moment' voor degene die het ontvangt én ook voor allen die meeleven met de persoon die de ziekenzalving ontvangt.

Dit sacrament is echt heilzaam, en helend voor de hele mens, zowel naar lichaam als naar geest.

Als met het tijdig en rustig kan ontvangen is dit een 'sterk' moment voor de zieke, de familie en allen die erbij aanwezig zijn.

Het is mooi om te bidden met de zieke en de familie en het sacrament van de zieken te ontvangen, ook als de ziekte of een operatie niet levensbedreigend is. Er wordt best niet gewacht totdat de zieke stervende is of het bewustzijn heeft verloren. Tijdens een langere ziekte kan men dit sacrament meermaals ontvangen of aanvragen.

- Met een zekere regelmaat (bij gelegenheid van Witte Donderdag) organiseert onze Pastorale Eenheid in samenwerking met de medewerk(st)ers die regelmatig zieken bezoeken een viering voor zieken en bejaarden die wensen het sacrament van de zieken te ontvangen.

- In de meeste Woonzorgcentra is er regelmatig een gemeenschappelijke ziekenzalving maar men kan er op elk moment naar vragen bij de verzorgenden.

- Voor dringende situaties komen onze priesters hiervoor heel graag (dag of nacht) aan huis of in het ziekenhuis. 

Het is belangrijk om er op tijd over te spreken met iemand van de kerk, iemand van de familie of een persoon van vertrouwen.

Hoe en met wie contact opnemen ?

- met de parochiepriesters: zie hun contactgegevens

- in het ziekenhuis of de zorginstelling: de pastorale dienst of het zorgpersoneel.