Mededeling

Wij informeren hierbij onze kerkgangers dat tijdens de 3 weekends van   
12-13 november (33° zondag door het jaar)
19-20 november (Feest van Kristus Koning)
26-27 november (1° zondag van de Advent) 
het aantal zondagsvieringen in onze Pastorale Eenheid (tijdelijk) zal teruggebracht worden van 4 naar 2 (omdat er dan slechts 1 priester-voorganger ter beschikking is). 
Het Team van de Pastorale Eenheid in samenspraak met de Raad van de Pastorale Eenheid heeft voor die periode gekozen voor 2 weekend-vieringen:
-
 op zaterdagavond te 17.00 u. in de kerk van Mopertingen
- op zondagmorgen te 09.30 u. in de kerk van Hees
Tijdens bovengenoemde 3 weekends zal er dus geen weekendviering zijn in de kerken van Eigenbilzen en Grote Spouwen.

De kerkgangers worden hiervan tijdig verwittigd en de reeds aangevraagde misintenties zullen in samenspraak met de families verplaatst worden.

Gelukkig zijn er nog vele weekendvieringen in onze onmiddellijke buurt (zie in Bilzen, Vlijtingen, Veldwezelt, Tongeren enz...) zodat iedereen die dat echt wenst toch zonder veel problemen (maar met wat aanpassing) in het weekend op een mooie manier de eucharistie kan vieren.  Alvast bedankt voor uw begrip en bereidheid tot aanpassing !

Omwille van de voorziene afwezigheid van pastoor Thieu (tussen 7 en 30 november) wordt ook de gewone taakverdeling binnen het Team van de Pastorale Eenheid tijdelijk aangepast:

1. De dienst van de algemene leiding en de coordinatie berust bij diaken Ludo. Hij is altijd bereikbaar via de gewone kanalen (ludo.hermans81@telenet.be - 0472/698213 en 012/454079) . Opgelet: het telefoonnummer 089/413882 is vanaf heden niet meer in gebruik.

2. Ook de dienst van uitvaartverantwoordelijke (afspraken maken met rouwende families, met uitvaartondernemers, gebedsleiders, kosters enz...) gebeurt door diaken Ludo.

3. Parochieassistente Karin Deroulou (0492/517073 - karin@deroulou.be) zorgt voor de coordinatie van de liturgische teksten  en activiteiten (tussen voorganger, lectoren, kosters of lokale verantwoordelijken)

4. Lambert Cuenen is verantwoordelijke voor de inzending van teksten en voor de herabonnering van het parochieblad (lambert.cuenen@telenet.be - 089/502816 en 0498/578033)

5.  Bernard Jadoul (bernardjadoul1@yahoo.com - 089/413088) zorgt voor de boekhouding en materieel beheer van de pastorale eenheid.

6. En ook de andere leden van het TPE staan natuurlijk klaar om u te helpen:

- Jeff Brepoels                       jeff.brepoels@hotmail.com                0473/824763
- Margriet Honinx                  margriet.honinx@hotmail.com           0471/481380
- Eddy Swennen                   swennen.eddy@gamail.com              0476/527283
- Marie-Therese Wijnen        mtwijnen@telenet.be                         0499/252358

Bedankt om hiermee rekening te willen houden en ook voor uw begrip !

×