waterellend


De onmacht van mensen die “hebben en houden” verliezen door de overstromingen van deze dagen, is hartverscheurend. Ze doet ons meteen ook denken aan zoveel leed van mensen wereldwijd.
Deze gebeurtenissen tonen ons hoe klein we zijn tegenover de natuurelementen maar evenzeer maken ze ons tot getuige van medeleven en solidariteit.
We bewonderen de inzet van families en buren, van hulpdiensten en van verantwoordelijken op alle niveaus.
Wie concreet wil helpen, verwijzen we graag naar het diocesane crisisfonds Caritas, dat bij hoge nood tracht te helpen waar mogelijk. Wij bevelen van harte dit crisisfonds aan. Men kan een bijdrage storten op het nummer BE07 7390 1475 0566 van Caritas Limburg. We bevelen ook aan te bidden voor de noodsituatie van zovelen. Biddende verbondenheid zet aan tot trouw in de solidariteit.

+ Patrick Hoogmartens
bisschop van Hasselt

Een gebed van de bisschop


Heer onze God,
we worden stil bij het leed van hen
die “hebben en houden” verliezen door de watersnood.
Open ons hart
voor de nood van mensen,
dichtbij en wereldwijd.
Maak ons trouw
aan een solidaire levenshouding,
vanuit de liefde van Jezus, uw Zoon
en uit kracht van uw Geest.
Amen

×