Kinderzegen

Op donderdag 2 februari viert de kerk het feest van de Opdracht van de Heer (Maria-Lichtmis).

Te 8.30 u. is er in de kerk van Mopertingen de morgenmis met kaarsenwijding.


De zegening van de kinderen zal plaatsvinden in de ingroeiviering van zondag 5 februari te 9.30 u. in de kerk van Hees


Voor de dopelingen van het voorbije jaar (en alle gezinnen) met kindjes is er die zondag 05/02/2023

een individueel zegen-en gebedsmoment doorlopend tussen 14-16 u.  in de kerk van Hees. 

Iedereen hartelijk welkom !

×