Maandag 4 oktober om 19.30 u. in zaal 'de Linde' te Martenslinde

Het werkjaar 2021-2022 is een heel belangrijk jaar. Belangrijke beslissingen moeten genomen worden. Mogen wij op uw stem, uw inbreng en medewerking rekenen? Laat het weten op de eerste samenkomst van de raad van de pastorale eenheid in dit nieuwe werkjaar.

UItnodiging

×