DE VOORBEREIDING OP HET VORMSEL IN HET SCHOOLJAAR 2023-24

In onze pastorale eenheid Sint- Helena (het netwerk van de vroegere 9 parochies Eigenbilzen, Hoelbeek, Waltwilder, Marteneslinde, Kleine Spouwen, Grote Spouwen, Rosmeer, Hees en Mopertingen) organiseren we, zoals elders, elkaar jaar een voorbereiding op het sacrament van het vormsel voor de 12-13 jarigen die dat wensen.
Het vormsel-traject (of de vormsel-WEG) bestaat uit een 8-tal (ongeveer maandelijkse) samenkomsten, op een zondagvoormiddag tussen 9.30 en 11.45 uur. in of in de omgeving van de catechese-kerk van Hees.
Elke samenkomst begint met een ingroei-viering voor vormelingen, ouders, tochtgenoten en andere kerkgangers. Tijdens het 1° trimester vieren we samen met de gezinnen van de eerste communie.
Aansluitend bij de viering is er daarna een samenkomst voor de vormelingen, soms in kleine groepen en soms samen met de tochtgenoten...(voor meer details: zie de vormselkalender)
We proberen zo samen (jongeren, tochtgenoten, begeleiders) te zoeken naar wat ‘geloven’ in deze tijd kan betekenen en hoe je als christen in het leven kan staan.
In deze is de betrokkenheid van het gezin daarin zeer belangrijk.
We vragen daarom vanaf dit jaar dat elke vormeling een vaste ‘tochtgenoot’ zoekt om samen met hem/ haar de vormselvoorbereiding te doorlopen.
Een tochtgenoot kan zijn: vader/moeder/peter/meter/een grootouder/een oudere broer of zus.... Enige voorwaarde voor tochtgenoten: minstens 16 jaar zijn en zelf gedoopt en gevormd zijn.
De bedoeling is dat deze tochtgenoot deelneemt aan de informatie-samenkomst en aan de maandelijkse voorbereidingsmomenten (ingroeivieringen en catechese-momenten op zondagvoormiddag en alzo de vormeling(e) op een persoonlijke wijze begeleidt op de weg naar het vormsel.
De catechisten zijn voortaan vooral begeleidend aanwezig en geven impulsen waarmee jullie (vormeling en tochtgenoot) samen aan de slag kunnen.
Dit vernieuwde traject is een vrij aanbod. Iedereen is helemaal vrij om mee te doen. Best is om zich eerst te informeren, te overleggen en dan een bewust besluit te nemen. 
De keuze voor Jezus en zijn gemeenschap is een boeiende maar geen vrijblijvende keuze. Men krijgt er veel voor maar men moet er ook iets voor in de plaats geven....
Indien de jongere in overleg met de ouders en tochtgenoot ervoor kiest om mee op deze weg te gaan naar het Vormsel in 2024 dan verwachten we u op de info-avond voor ouders en tochtgenoten en kan u alvast inschrijven via de website...
Het gehele programma en de kalender kunt u hieronder downloaden (in Word en PDF-formaat)....

Vormsel-2023-24-planning_0.doc

Vormsel-2023-24-planning.pdf

Via deze link kan u rechtstreeks naar het inschrijvingsformulier

 

 

 

 

×