Op deze pagina verschijnt binnenkort - tegen begin juni 2023 - meer informatie en alle details

over de voorbereiding van het vormsel in 2024.

Vanaf 1 juli kunnen geinteresseerde gezinnen zich via deze website ook inschrijven.

We starten wellicht met de vormsel-2024-voorbereiding op zondag 17 september 2023.
 

 

 

×