Ucraine-vlag
Zie zeker de speciale website bij het bisdom Hasselt: https://diaconiehasselt.wordpress.com/

Een kort overzicht van onze aanbevelingen :

1. Financiële steun geven
* Wil je steun geven aan de opvang van en hulp aan vluchtelingen hier ter plaatse, stort dan op rekeningnummer BE68 4500 2608 1134 van het NOODFONDS van het bisdom Hasselt met duidelijke vermelding van ‘Steun Oekraïne’. Wij steunen de plaatselijk initiatieven hier in Limburg, dus de vluchtelingen die bij ons zullen opgevangen worden.

Wil je steun geven aan de opvang van en hulp aan vluchtelingen in Oekraïne en/of de buurlanden, stort dan op rekeningnummer BE88 0000 0000 4141 van Caritas International. U krijgt dan van hen een fiscaal attest.

Ons noodfonds van het bisdom wordt de komende weken in de kijker geplaatst. De insteek is dat wij ook voor de mensen die hier in Limburg zullen verblijven een hulp willen zijn. Wij werken heel nauw samen met de beide Oekraïense kerkgemeenschappen en de lokale OCMW’s.

Gelieve mee campagne te voeren vanuit deze bijzondere insteek. Daar waar OCMW en andere organisaties NIET zullen of kunnen helpen, kan ons noodfonds wel desgevallend tussenkomen.

2. Verzamelen van materialen, tolken enz. 
Op de website van www.bisdomhasselt/oekraine vindt u een update van welke goederen gevraagd worden, en ook de plaatsen waar deze naar toe gebracht kunnen worden. U vindt er ook een link om u aan te melden als tolk.

3. Relatie met de overheidsinitiatieven
Wij adviseren om zoveel mogelijk aan te sluiten met de initiatieven van in uw stad of gemeente. Laten we daarbij als kerkgemeenschap ook getuigen zijn. Het openstellen van de parochiecentra wordt aanbevolen indien er een nood aan ontmoeting is.

Zie voor meer informatie ook: 

- de website van de stad Bilzen: https://www.bilzen.be/help-oekraine

- de website van de Vlaamse overheid: www.vlaanderenhelptoekraine.be

- de website van de Federale overheid: https://dofi.ibz.be/nl/themes/oekraine

- de website met algemene informatie: www.info-ukraine.be

 

×