RPE-juili 2022

Uitnodiging aan alle lokale medewerk(st)ers
om deel te nemen aan de extra samenkomst
RAAD VAN DE PASTORALE EENHEID
op maandag 4 juli te 19.30 u. in Martenslinde.

Allen  op post !

 

×