Overslaan en naar de inhoud gaan

OVER HET VORMSEL EN DE VORMSELVOORBEREIDING

 

 

 

Wat u moet weten over het vormsel

Vormselcatechese

De vormselviering(en) in onze Pastorale Eenheid vinden altijd plaats op de 4° (en eventueel ook op de 5°) paaszondag te 09.00 in de parochiekerk van Hees.

Alle voorbereidende samenkomsten voor de jongeren (een 8-tal) beginnen met de weekendviering te 9.30 u. in de kerk van Hees. Daarna hebben we in de lokalen van het plaatselijk parochiecentrum een samenkomst van 10.30 u. tot ongeveer 12 u. 

De deelnemende kinderen/jongeren dienen tenminste 12 jaar te worden of het zesde leerjaar volgen in het jaar dat ze gevormd worden.

Opgelet: er worden geen uitnodigingsbrieven meer (zoals in het verleden) bezorgd via de basisscholen of de plaatselijke parochiale contactpersonen. Het zijn de gezinnen (ouders of de grootouders) zelf die zich dienen te informeren over de vormmselvoorbereiding.

Plaats en datum van de informatie-samenkomst over het vormsel kan men tijdig terugvinden op deze website en in het parochieblad of bij de lokale medewerkers van uw plaatselijke parochiegemeenschap. Deze informatie-samenkomst is niet verplicht maar toch heel belanrijk voor ouders en jongeren om er alle informatie te krijgen over bedoeling, normale aanpak, programma, verwachtingen enz....

Men kan ook altijd rechtstreeks contact nemen met de Pastorale Eenheid (diaken Ludo of pastoor Thieu): zie aub. contactgegevens op de voorpagina van deze website.

Opgelet: men kan voor de vormselactiviteiten alleen schriftelijk inschrijven via deze website en dit tijdens een beperkte periode.
De inschrijvingen worden geopend na de informatie-samenkomst en sluiten af op het einde van de grote schoolvakantie.


Men kan dus niet inschrijven via school, niet via telefoon en ook niet via email. 

 

 

Praktische informatie over vormselvoorbereiding 2019-20

1. Plaats en data van de vormselvieringen 2020:

Als er meer dan 30 kandidaat-vormelingen zich inschrijven voorzien we in principe 2 vormselvieringen voor onze Pastorale Eenheid: 
- 1° vormselviering op zondag 03 MEI 2020 te 09.00 u. in de parochiekerk van Hees
- 2° vormselviering op zondag 10 MEI 2020 te 09.00 u. in de parochiekerk van Hees
Omwille van een vlot verloop streven we naar 2 vormselgroepen die ongeveer even groot zijn ! In geval er minder dan 30 vormelingen zijn, zal alleen de vormselviering van zondag doorgaan ! De gezinnen kunnen hun eerste persoonlijke keuze (voorkeur) kenbaar maken via het inschrijfformulier.

2. Plaats en data van de gewone catechese-samenkomsten:

De gewone samenkomsten voor jongeren zijn altijd op zondagvoormiddag in de kerk van HEES (Heesstraat 3C) van 9.30 tot 12 u.
Elke samenkomst duurt ongeveer 2 uur en 30 minuten, de voorafgaande zondagsviering inbegrepen.
Opgelet: de vieringen in de kerk, waarin ook het gezin van de vormeling(e) hartelijk welkom is,  zijn een integraal deel van de catechese-samenkomst en van het catechetisch project.
Net zoals in school of in andere verenigingen is het niet de bedoeling om tijdens de vormsel-activiteiten te laat te komen of vroeger weg te gaan. Uitzonderingen hierop dienen steeds voorafgaandelijke met de hoofdverantwoordelijke of de begeleiding besproken te worden. Afwezigheden dienen (zoveel mogelijk) op voorhand gemeld te worden aan betrokken catechist(e) of Diaken Ludo/Pastoor Thieu. 
Duidelijke afspraak: alle niet-aanwezige samenkomsten (om welke reden dan ook) dienen nog  vóór de laatste ééndaagse voorbereiding bijgewerkt te worden tijdens een extra inhaal-samenkomst.  (zie kalender van de vormselvoorbereiding).
Alle samenkomsten worden begeleid door onze catechistenploeg, daartoe aangesteld door het Team van de Pastorale Eenheid. Deze catechistenploeg is een open team van vrijwilligers die jongeren willen helpen bij hun zoektocht naar een (persoonlijke) relatie met God en met de geloofsgemeenschap.
De vormselsamenkomsten zijn in principe voor iedereen toegankelijk. De catechistenploeg vraagt altijd hulp vanwege ouders en andere geïnteresseerden om de vormselvoorbereiding goed te laten verlopen. Ouders die op een of andere manier willen meewerken kunnen dit op het inschrijfformulier vermelden of bespreken met iemand van de catechistenploeg.

3. Wat meebrengen naar de vormselactiviteiten ?

- bij aankomst best fit en uitgeslapen zijn. En liefst met een ontbijt achter de kiezen ! Dus best op zaterdagavond op tijd slapengaan ! 
- alles wat kostbaar en dierbaar is thuislaten…. het kan alleen maar de aandacht afleiden.
(Tijdens de samenkomsten en de vieringen is het gebruik van GSM  niet toegelaten).
Best een eenvoudige vormsel-tas of zak voorzien om daar in te steken
  1. het gewone schrijfgerief (met eventueel markeerstift en materiaal om te kleuren)
  2. een heel gewone A4-ringmap om alle documentatie op te bergen
  3. de netjes uitgevoerde thuis-opdrachten
  4. nooit vergeten: de goede wil om er fijn moment van te maken…

4. Wat mogen we verwachten van de vormsel-begeleiding ?

- 8 fijne samenkomsten in een open, vrije, blije sfeer; waarin we samen op zoek gaan naar een antwoord op alle belangrijke vragen die jonge mensen zich stellen.
- vóór elke samenkomst is er telkens een zondagsviering voor en op maat van jongeren en hun gezin....
- we krijgen de kans om kennis te maken met andere jongeren en met allerlei interessante mensen en initiatieven van de kerkgemeenschap.
- er is een korte pauze tussen de zondagsviering in de kerk en de catechese-bijeenkomst met een kleine versnapering (een koek en een fruitsapje).

 5. Wat verwachen we van alle deelnemers aan de vormselvoorbereiding ?

- stipt aanwezig zijn en positief meewerken met de begeleiding.
- bereidheid om samen met anderen kennis te maken met de droom van Jezus over het leven in deze wereld en over hoe wij gelukkige mensen kunnen worden.
- tijdens de samenkomsten en de vieringen openheid en respect betonen voor de mening van anderen, en voor de aanbreng van de begeleiding.
- na de eerste samenkomst zelf een tochtgenoot kiezen en aanspreken.
Een tochtgenoot is iemand die ook katholiek gedoopt en gevormd is en die belooft om de vormeling(e) te helpen  bij de voorbereiding (bv. bij thuisopdrachten of door mee te komen naar de vieringen).
- als gezin de vormsel-kalender goed in de gaten houden: de e-mails en alle informatie en communicatie in verband met de vormselvoorbereiding opvolgen en zich op de hoogte houden via de website "www.bilzen-oost.be". Ook in het parochieblad 'Kerk en Leven' verschijnt er regelmatig informatie over de vormselvoorbereiding.

6. Bijdrage van het gezin in de onkosten bedraagt 35 euro.

Het dekt het grootste deel van alle kosten (materialen, lokalen, verzekering, versnaperingen, allerlei onkosten enz…).
Opgelet ! In principe neemt iedereen op eigen risico deel aan de kerkelijke activiteiten.  Onze catechese-verzekering dekt alleen maar schade die tijdens de catechese veroorzaakt wordt aan derden. 
De inschrijving voor vormsel 2020 is pas definitief na storting van het inschrijfgeld op bankrekening BE 66 7350 2813 5543 van Federatie Bilzen-Oost met duidelijke mededeling van: 'vormsel 2020 NNNNNN NNNNN' (naam+voornaam vormeling). Wil aub de datum van storting op het digitaal inschrijfformulier vermelden !

7. Wat betreft foto's maken in de vormselviering

Wil er aub. nu al mee rekening houden dat de Pastorale Eenheid Bilzen-Oost geen initiatief of verantwoordelijkheid zal nemen wat betreft het maken van foto's voor en tijdens de vormselviering. De ouders dienen hierover (ten gepaste tijde) zelf afspraken te maken met één fotograaf die de eigenheid van een liturgische viering respecteert. 

8.  Persoonlijke problemen, vragen, speciale situaties, enz..

kunnen altijd met veel begrip en in alle discretie besproken worden met pastoor Thieu Tielens (mtielens1@gmail.com - 0477/632873) of met diaken Ludo Hermans (ludo.hermans81@telenet.be -0472/698213). Zij zoeken graag samen met u naar een oplossing.