LITURGISCHE VIERINGEN

Vieringen zijn belangrijk in de Christelijke gemeenschap. Zij versterken onze band met God en met onze medemensen.