Laatavondgebed
19/02/2024

LAATAVONDGEBED IN WALTWILDER

een half uurtje, van 20.00 tot 20.30 u.
zonder TV, zonder vergadering of activiteit
in stemmige stilte, samen met anderen,
stilte ervaren, bidden, zingen....
KOM EENS KIJKEN 

 

Biddende handen
16/02/2024

INDIVIDUELE VASTENBELEVING

Wie om een of andere reden niet kan deelnemen aan de gemeenschappeljke vasten-activiteiten in parochie of gemeenschap kan ook thuis, in eigen (huis)kamer een mooie en zinvolle vastentijd beleven...
Men kan op elk moment  bijvoorbeeld
- zich inschrijven voor de  DIGITALE VASTENRETRAITE. 
Men ontvangt men elke dag een mail met inspiratie en doe-tips !
- meedoen met de actie van CCV Brussel: HUISLITURGIE VOOR DE VASTEN
- meedoen met HET LITURGISCH GETIJDEN-GEBED
- in je dag een GEWIJDE RUIMTE inbouwen: 10 min. om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.
Misbruik
28/11/2023

GODVERGETEN - de TV reeks over misbruik in de Kerk

Wat doet de Kerk om misbruik aan te pakken? Ook bij vrijgestelden en andere medewerkers in de Kerk rezen daarover heel wat vragen.

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar informatie en transparante communicatie ging vanuit de bisschoppenconferentie een mail naar medewerkers en vrijgestelden in de bisdommen.

De bedoeling is dat de inhoud daarvan (een inleidende nota en een overzichtsdocument) ook de brede geloofsgemeenschap bereikt en al wie op de hoogte wil zijn van de belangrijkste acties en initiatieven die in de Kerk werden genomen vanaf de eerste meldpunten in 1997 tot het meest recente jaarrapport van september 2023.

Uit goede bron
03/11/2023

Abonnement Parochieblad 2024

De laatste dagen van herarbonnering van het parochieblad zijn begonnen !
Vergeet dit niet - best nu onmiddellijk - te vernieuwen.

Helaas gaat het parochieblad nu al 62 euro kosten. Elke extra cent is welkom en wordt beschouwd als een steunabonnement.

Te storten op BE76 7755 9556 8095 van Parochienieuws Bilzen-Oost met duidelijke vermelding van naam+voornaam+adres

We betreuren de gevoelige stijging van de abonnementsprijs... gevolg van het dalend aantal abonnees en ... van de moderne tijden...Alles wordt anders.... en meteen ook duurder...

Maar alles bij elkaar blijft Kerk en Leven een waardevol informatie-blad voor gelovige mensen, bijna het enige, en dit voor een heel schappelijke prijs:
het brengt u 48 weken per jaar 16 pagina’s met gespecialiseerde informatie 
en opinie.... en dit uiteindelijk voor slechts 1,30 euro per week of vééél minder dan 1 koffietje...

Aan u de beslissing om een keuze te maken: is het u dat waard of niet ?

 

Synode-okt 2023
25/10/2023

Vanuit de Synode in Rome: Brief aan het volk van God

Op woensdag 25 oktober 2023 publiceerden de deelnemers
bij het einde van de synode in Rome 
de traditionele Brief aan het Volk van God 

Door op bovenstaande link te klikken kunt u deze brief al eens lezen
en de komende dagen zullen er nog wel meer details en nieuwtjes uit de wandelgangen bekend gemaakt worden

Lees meer details in de blog van onze redacteur in Rome: LINK NAAR DEZE BLOG

Voor een meer 'grappige' commentaar : LINK NAAR ARTIKEL OVER KLERIKALISME

 

Vormselvoorbereiding
20/06/2023

Vormselvoorbereiding

Dit is een belangrijk bericht voor alle jongeren en hun ouders die mogelijk interesse hebben in de vormselvoorbereiding die zal starten op zondag 17 september 2023.

Vanaf dit nieuwe schooljaar is de vormselvoorbereiding lichtjes gewijzigd en wordt de rol van de tochtgenoot zeer belangrijk.

Er is ook nog een info-moment voor ouders en tochtgenoten op donderdag 14 september te 19.30 u. in het parochiecentrum van Hees (Heesstraat 3c).

EK en vormsel-data-2024
17/06/2023

Inschrijvingen voor catechese 2024

Vanaf heden zijn de inschrijvingen geopend voor deelname aan de Eerste Communie 2023-24 
Zie hieronder alvast de voorziene data.

1. DATA EERSTE COMMUNIEVIERINGEN IN 2024
Elk gezin mag vrij de ‘voor hun meest geschikte datum’ kiezen uit 3 onderstaande mogelijkheden:
- op de 6° paaszondag:  zondag 05 mei 2024 te 9.30 u. in de kerk van Hees
(in principe voor de gezinnen van de vroegere parochies Hoelbeek, Martenslinde en Kleine Spouwen)
- op Hemelvaart: donderdag 09 mei 2024 te 9.30 u. in de kerk van Hees
(in principe voor de gezinnen van de vroegere parochies Eigenbilzen, Mopertingen en Rosmeer)
- op 7° paaszondag: zondag 12 mei 2024 te 9.30 u. in de kerk van Hees
(in principe voor de gezinnen van de vroegere parochies Hees, Grote Spouwen en Waltwilder)

Synode 2023
22/06/2022

Syntheseverslag synodaal proces

Het synodale proces is in ons bisdom van grote waarde geweest. Vele mensen geven aan dat het bevrijdend was om op deze wijze met elkaar te spreken en vooral naar elkaar te luisteren, vertrekkend vanuit het Woord van God en het luisteren naar de Heilige Geest. Daarbij werden er weinig ‘nieuwe’ zaken gezegd, maar positief is dat vele ervaringen van de mooie en moeilijke kanten van het ‘samen als kerk op weg gaan’ gedeelde ervaringen zijn en dat ze überhaupt ter sprake konden en mochten komen.
Na het grondig verwerken en bestuderen van alle gesprekken heeft de betreffende werkgroep van ons bisdom een interessant (tussentijds) verslag van het synodaal proces gepubliceerd.

Zie hier de link NAAR HET VERSLAG VAN DE SYNODALE GESPREKKEN IN ONS BISDOM

 

Caritas
31/03/2022

0800 2 41 41: INFOPUNT OEKRAÏNE

0800 2 41 41: INFOPUNT OEKRAÏNE

Naast de humanitaire hulp in Oekraïne en de buurlanden opende Caritas een 'Infopunt Oekraïne' om vragen te beantwoorden van Oekraïners en Belgen die hen opvangen. Je helpen om te helpen, dat is het idee!

"We willen snel en op een eenvoudige manier goede en actuele informatie geven, zodat mensen die gedesoriënteerd zijn of in moeilijkheden verkeren de juiste hulp krijgen of naar de juiste instanties worden geleid", zegt Pieter Van Roeyen, advocaat en coördinator van het 'Infopunt Oekraïne' van Caritas International.

 

Ukraine
25/03/2022

Toewijding van Rusland en Oekraïne aan Maria

Vrijdag, 25 maart, zal paus Franciscus tijdens een boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Overal ter wereld zal hiervoor gebeden worden. In ons land gaat kardinaal Jozef De Kesel een eucharistieviering voor in de basiliek van Koekelberg. Tijdens deze viering voor vrede in Oekraïne die begint om 19 uur zal ook worden herdacht dat in de basiliek sinds 10 jaar onafgebroken Christus in het Heilig Sacrament wordt aanbeden.

Met de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria willigt paus Franciscus de wens in van de Oekraïense katholieke bisschoppen, die hem er onlangs om hadden gevraagd. De toewijding is een bijzondere manier om Maria’s bescherming en voorspraak te vragen.

10/03/2022

Diep als een afgrond is het hart van de mens

Gedachten van een Oekraïense gelovige

Door Nadiyka Gerbish

De Psalmen zijn mijn favoriete Bijbelboek – altijd al geweest ook. Bijna elk vers is onderstreept – behalve de verzen die vijanden vervloeken. Want om eerlijk te zijn: hoe zou iemand ooit zoiets Oudtestamentisch en onmenselijks kunnen onderstrepen, ook al staat het in de Bijbel? Deze gedachte leek me logisch, vóór de oorlog. Maar dat is ze eigenlijk niet langer.

Toen Rusland mijn land, Oekraïne, aanviel (niet voor de eerste keer in zijn geschiedenis), weigerde mijn man naar een veiliger plaats te vluchten omdat hij geloofde dat hij in deze tijd van nood en verschrikking thuis nodig was. Maar hij stond ook niet toe dat mijn dochter, ik en het kind dat ik onder mijn hart draag daar bij hem zouden blijven.

flyer
22/02/2022

Programma Vasten 2022

Op aswoensdag 2 maart beginnen we aan de vasten: de 40-daagse voorbereiding op het Paasfeest.
Voor de christenen is dat ook in deze tijd nog een belangrijke tijd met uitdagingen, mogelijkheden en kansen om ons geestelijk leven te verschijnen.

In het weekend 26-27 februari wordt de vastenbrief van onze bisschop voorgelezen in alle weekendvieringen en zal er achteraan in onze kerken een folder liggen met alle geplande activiteiten. Iedereen kan zo'n folder meenemen en ook helpen verspreiden.

Voor de Goede Week, van Palmzondag tot Pasen, wordt later een aparte folder ter beschikking gesteld.  

christelijke meditatie
28/01/2022

Groep voor christelijke meditatie in Hasselt

In deze hectische en boeiende tijden groeit het verlangen naar eenvoud en sereniteit. Er bestaat een weg om dit vorm te geven: christelijke meditatie. Je maakt contact met je eigen geest en komt uit bij de Bron van het Zijn. Het is een praktische weg van Stilte beleven, voorbij alle gedachten. Daardoor ga je liefdevoller om met jezelf en met anderen.

Het belangrijkste doel in de christelijke meditatie is Gods mysterieuze stille aanwezigheid in ons te laten geworden, meer en meer, tot niet alleen een werkelijkheid, maar dé werkelijkheid de waarde, doel en vorm geeft aan alles wat we doen en alles wat we zijn. (John Main)

Iedere 1ste en 3de maandag van de maand van 20 tot 21 uur vindt er een meditatiegroep plaats in de kapel van het Pastoraal Centrum. Inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom !

Ukraine
26/01/2022

Paus roept op tot gebed voor de vrede

“Ik doe een hartelijke oproep aan alle mensen van goede wil om tot de Almachtige God te bidden dat alle politieke acties en initiatieven in dienst mogen staan van menselijke broederschap en niet van partijbelangen”, aldus de paus. Hij voegde eraan toe dat wie zijn eigen doelen nastreeft ten nadele van anderen, verachting toont voor zijn eigen roeping als mens, “want wij zijn allen geschapen als broeders en zusters.”

De paus heeft in het verleden herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de spanningen in Oekraïne. Ook heeft hij eerderd aangemoedigd om te bidden voor vrede en dat dialoog en onderhandeling de overhand mogen krijgen om de situatie op te lossen.

Bidt u mee? Bij voorbaat dank.

covid
06/12/2021

Moed houden!

Bisschoppen van België over de nieuwe coronacrisis

Lees hier de hele verklaring van de Belgische Bisschoppen

De vierde coronagolf treft hevig ons land. Ziekenhuizen staat het water aan de lippen. Meer en meer scholen schakelen noodgedwongen over op afstandsonderwijs. De productieketen komt in moeilijkheden. Cultuur, horeca en zovele andere sectoren gaan opnieuw een donkere tijd tegemoet.

×