Recente Berichten

Synode 2023
22/06/2022

Syntheseverslag synodaal proces

Het synodale proces is in ons bisdom van grote waarde geweest. Vele mensen geven aan dat het bevrijdend was om op deze wijze met elkaar te spreken en vooral naar elkaar te luisteren, vertrekkend vanuit het Woord van God en het luisteren naar de Heilige Geest. Daarbij werden er weinig ‘nieuwe’ zaken gezegd, maar positief is dat vele ervaringen van de mooie en moeilijke kanten van het ‘samen als kerk op weg gaan’ gedeelde ervaringen zijn en dat ze überhaupt ter sprake konden en mochten komen.

ter info
19/04/2022

Data Vormsel en Eerste Communie in 2023

0. Op maandag 30 mei te 19.30 u. houden catechisten, begeleiders en plaatselijke contactpersonen van Eerste Communie en Vormsel een evaluatie van het werkjaar 2021-22. Tevens zal dan het programma voor het werkjaar 2022-23 opgemaakt worden.

1. De inschrijvingen voor Vormsel en Eerste Communie 2023 starten via deze website vanaf dinsdag 31 mei 2022 en lopen tot en met zondag 4 september 2022.

Doopsels

Doopsels

In onze Kerkgemeenschap
Huwelijken

Huwelijken

In onze Kerkgemeenschap
Uitvaarten

Uitvaarten

In onze Kerkgemeenschap

INITIATIEVEN en ACTIVITEITEN

Kermismaandagen in onze Pastorale Eenheid - voorjaar 2022

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Foto impressies

×