Overslaan en naar de inhoud gaan
Bilzen Oost
Pastorale Eenheid
Logo
Gods akker zijt gij
5° Week in de 40-dagentijd
Sint-Helena Bilzen
Broederlijk Delen

1. We kunnen de eucharistieviering meemaken via:

 - TV-LIMBURG op zaterdag 28/03, zondag 29/03 en maandag 30/03, telkens te 10 u.
 - Kerknet  via Facebook: op zondag 29/03 te 10 u. en dagelijks te 10 u.
 - RADIO MARIA (kanaal 912): dagelijks te 9 u

2. Palmzondagviering:

voorgegaan door Mgr. Hoogmartens
op palmzondag 4 april te 10 u. vanuit de kathedraal van Hasselt

23/03/2020 - Goede Week en Pasen 2020: alvast tot 19/04/20 geen publieke kerkelijke vieringen.

Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd. 

18/03/2020 - Kerkelijke uitvaarten enkel nog in heel beperkte kring.

Rekening houdend met de nieuwe maatregelen die de burgerlijke overheid vandaag laat ingaan, wijzen de Belgische bisschoppen erop dat een kerkelijke uitvaart momenteel enkel kan doorgaan in heel beperkte kring.
Dit betekent dat men slechts met enkele nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar.  

Een tweede mogelijkheid bestaat erin enkel een afscheidsgebed te bidden op de begraafplaats en dit eveneens in heel beperkte kring.

Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtenisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de corona-pandemie.

13/03/20 - Opschorting eucharistievieringen - catechese en vergaderingen tot tenminste tot 3 april

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen. Deze beslissing gaat in komend weekend (14-15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. 

- De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

- De bisschoppen roepen de gelovigen op deze periode van de vasten te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en van grotere aandacht voor de medemens.

- De Schriftlezingen blijven ons individueel of in het gezin inspireren op weg naar Pasen.

- Kerknet, Cathobel, KTO, Kerk en Leven, Dimanche, de vieringen op radio en tv, VRT en RTBF, en livestream kunnen daarbij helpen.

- Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het eigen bisdom of vicariaat.

De bisschoppen danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

 
Opgelet. Tot 19 april zijn er geen misvieringen

AANVRAAG VAN MIS & GEBEDSINTENTIES

IN DE KERK VAN MOPERTINGEN

OP ZATERDAGAVOND
te 17.00 uur in de St-Catharinakerk

IN DE KERK VAN EIGENBILZEN

OP ZATERDAGAVOND
te 18.30 uur in de St-Ursulakerk

IN DE KERK VAN HEES

OP ZONDAGMORGEN
te 09.30 uur in de St-Quintinuskerk

IN DE KERK VAN GROTE SPOUWEN

OP ZONDAGVOORMIDDAG
te 11.00 uur in de St-Lambertuskerk

Doopsels

in onze kerkgemeenschap

Huwelijken

in onze kerkgemeenschap

uitvaarten

in onze kerkgemeenschap
DE WEBSITE VAN DE VLAAMSE KERKGEMEENSCHAP

RECENTE BERICHTEN VAN KERKNET