Recente Berichten

Kinderzegen
29/01/2023

Feest van Opdracht van de Heer (Lichtmis) in onze Pastorale Eenheid

Op donderdag 2 februari viert de kerk het feest van de Opdracht van de Heer (Maria-Lichtmis).

Te 8.30 u. is er in de kerk van Mopertingen de morgenmis met kaarsenwijding.


De zegening van de kinderen zal plaatsvinden in de ingroeiviering van zondag 5 februari te 9.30 u. in de kerk van Hees


Voor de dopelingen van het voorbije jaar (en alle gezinnen) met kindjes is er die zondag 05/02/2023

een individueel zegen-en gebedsmoment doorlopend tussen 14-16 u.  in de kerk van Hees. 

Iedereen hartelijk welkom !

RPE-feb 2023
25/01/2023

Raad van de Pastorale Eenheid

Belangrijke samenkomst voor al onze lokale pastorale medewerk(st)ers

op maandag 6 februari te 19.30 u. in Martenslinde om

- samen te bidden en te bezinnen

- samen terug te kijken op de voorbije maand

- samen plannen te maken voor Aswoensdag en de vastentijd

- samen na te  spreken over 'een synodale kerk'...

Wij rekenen op uw aanwezigheid en deelname !

Uit goede bron
31/10/2022

Abonnement Parochieblad 2023

Vergeet dit niet - zo vlug als het kan - te vernieuwen.

Slechts 48 euro. Vanaf 50 euro een steunabonnement.

Te storten op BE76 7755 9556 8095 van Parochienieuws Bilzen-Oost met duidelijke vermelding van naam+voornaam+adres
 

 

ter info
07/08/2022

Data Vormsel en Eerste Communie in 2023

1. De inschrijvingen voor Vormsel en Eerste Communie 2023  lopen nog tot en met zondag 4 september 2022.

2. We voorzien als vormseldatum voor 2023 (in de kerk te Hees)

- 4° paaszondag: zondag 30 april 2023 (aantal van 30 inschrijvingen werd reeds bereikt !)
- 5° paaszondag: zondag 07 mei 2023 (voor deze datum zijn op 05/08/22 nog iets minder dan 30 plaatsen beschikbaar)

4. We voorzien als data voor de Eerste Communie voor 2023 (in de kerk van Hees)

Synode 2023
22/06/2022

Syntheseverslag synodaal proces

Het synodale proces is in ons bisdom van grote waarde geweest. Vele mensen geven aan dat het bevrijdend was om op deze wijze met elkaar te spreken en vooral naar elkaar te luisteren, vertrekkend vanuit het Woord van God en het luisteren naar de Heilige Geest. Daarbij werden er weinig ‘nieuwe’ zaken gezegd, maar positief is dat vele ervaringen van de mooie en moeilijke kanten van het ‘samen als kerk op weg gaan’ gedeelde ervaringen zijn en dat ze überhaupt ter sprake konden en mochten komen.
Na het grondig verwerken en bestuderen van alle gesprekken heeft de betreffende werkgroep van ons bisdom een interessant (tussentijds) verslag van het synodaal proces gepubliceerd.

kermismaandag-NJ
14/04/2022

Kermismaandag-vieringen

In onze streken bestaat (nog) de mooie traditie om daags na kermiszondag een zielendienst te houden ter herdenking van de overledenen.
Dit is een overblijfsel uit de tijd van de agrarische samenleving.

Kermismaandag te 10.30 u. komen velen - soms vanuit andere dorpen - naar de parochiekerk om er in een mooie viering te bidden ter gedachtenis van degenen die op het kermisfeest er niet meer bij zijn.

De kermismaandagvieringen zijn meestal feestelijke, stemmige en innige vieringen met deelname van lector, zangkoor en orgel.

En velen brengen na de viering een kort bezoekje aan het graf of het columbarium van hun geliefden.

Doopsels

Doopsels

In onze Kerkgemeenschap
Huwelijken

Huwelijken

In onze Kerkgemeenschap
Uitvaarten

Uitvaarten

In onze Kerkgemeenschap

INITIATIEVEN en ACTIVITEITEN

Kermismaandagen in onze Pastorale Eenheid - najaar 2022

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Foto impressies

×