Recente Berichten

vormsel 2021
15/05/2021

Voorlopig programma vormsel 2021

1. (onder voorbehoud van versoepelingen): Op zondag 30 mei 2021 te 09.30 u.  organiseren we een life-samenkomst met een eucharistieviering en een catechese rond het thema van het Nieuwe Testament en ‘Luisteren naar God’.
Tijdens deze viering krijgen de vormelingen een Nieuw Testament overhandigd !

2. (onder voorbehoud van versoepelingen): Op zondag 27 juni 2021 te 9.30 u. organiseren we een life-samenkomst met een (dank)eucharistieviering in de kerk van Hees en daarna een catechese over thema van de eucharistie (danken en delen).

Eerste communie
15/05/2021

Activiteit voor 1° communicantjes en hun ouders

Op woensdag 19 mei van 13 u tot 18 u. organiseren we een coronaproof-en individueel bezoek aan het huis van Jezus (de kerk) in Hees voor allen die niet konden deelnemen op 8-9 mei ll.
Bedoeling is dat de kindjes met 1 ouder op een zelf gekozen moment een individueel bezoekje brengen en daar een opdrachten-circuit doorlopen in de kerk en in de aanpalende zaal. 

Wil aub het volgende in ogenschouw nemen:

Pinksteren
14/05/2021

Pinksternoveen vanaf 14 mei

Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gebeden om de komst van de Geest. 
De noveen (9-daagse) start op vrijdag 14 mei.

We worden allemaal opgeroepen om mee te vieren en te bidden want als katholieken geloven we (te weinig) in de werking van de Geest. We hebben Hem broodnodig, zeker nu we moe en moedeloos dreigen te worden en verlamd lijken door de aanhoudende crisis. Gods Geest geeft toekomst, ook in de moeilijkste omstandigheden.

TV mis
13/05/2021

Eucharistievieringen via radio, tv en internet

 

Op 16 mei zendt Radio 1 de eucharistieviering om 10 uur opnieuw uit vanuit de O.L.V.-kerk in Kortrijk. Kerknet verzorgt op die dag een livestreaming vanuit SS.-Amandus en Blasiuskerk in  Waregem om 10 uur. Op NPO2 is er om 10 uur de tv-mis vanuit Emmen (Nederland).

Doopsels

Doopsels

In onze Kerkgemeenschap
Huwelijken

Huwelijken

In onze Kerkgemeenschap
Uitvaarten

Uitvaarten

In onze Kerkgemeenschap

INITIATIEVEN en ACTIVITEITEN

Herbevestiging deelname aan Eerste Communie en Vormsel 2021

Aanvraag deelname-kaart

Laatavondgebed te Mopertingen

Witte Donderdagviering op donderdag 1 april te 15 u.

Biechtviering in de Goede Week

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Foto impressies

×