Elke weekdag krijg je in de RK-liturgie twee lezingen uit de Bijbel, en op zondagen zelfs drie lezingen. 
Deze schriftlezingen kunnen je helpen om voluit te leven vanuit het Woord van God.

Je kan deze schriftlezingen elke dag vinden via deze links:
- ofwel via de website van de Zusters Clarissen: http://zustersclarissen3800.be/lezingen-de-dag/
- ofwel via de website van de Nicolaaskerk van Baarn (Nederland) : https://parochienet.nl/nicbaarn/index.php?Nav=6
- ofwel via de website van Christian Art: https://christian.art/nl/vandaag-lezen/
- ofwel via de website van Dagelijks Evangelie: https://dagelijksevangelie.org/NL/gospel (andere vertaling)
Je kan er ook voor kiezen om elke dag een bijbel-citaat te ontvangen via
https://www.bijbelcitaat.be/
×