Catechese-2025

Vanaf zondag 2 juni openen we de inschrijvingen voor deelname aan de voorbereiding van :
- het vormsel (voor de kinderen die in 2025 12 jaar worden of in het 6° leerjaar zitten) 
- de eerste communie (voor de kindjes die in 2025 7 jaar worden of in het 1° leerjaar zitten). 

De inschrijving en de voorbereiding/viering van Vormsel en Eerste Communie wordt uitsluitend via de Pastorale Eenheid geregeld. 
Dus niet meer via de basisscholen of via de plaatselijke parochies.

Voor meer informatie en voor inschrijvingen: zie deze website: 

- LINK NAAR INFORMATIE EN VOORLOPIGE KALENDER VAN VOORBEREIDING EERSTE COMMUNIE 

- LINK NAAR INFORMATIE EN VOORLOPIGE KALENDER VAN VOORBEREIDING VORMSEL

Opgelet ! De inschrijvingen voor vormsel en eerste communie zijn  slechts open vanaf  2 juni tot en met zondag 8 september !

×