Als een hoog-of feestdag op zondag valt, houden we het gewone weekend-ritme aan.

Voor hoog-en feestdagen die niet op zondag vallen (Kerstmis, Nieuwjaar, Onze Lieve Heer Hemelvaart, Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming, Allerheiligen...) voorzien we een bijzondere regeling met enkele vieringen voor de hele Pastorale Eenheid, extra verzorgd met zang, wierook en kaarsen aan het hoofdaltaar. 

Als algemene regel geldt dan:

- Op de vooravond van hoog-of feestdag: te 19.00 u. een hoogdagviering (op de vooravond) in de kerk van Eigenbilzen of Grote Spouwen.

- Op de hoogdag zelf: 3 hoogdagvieringen : 

+ te 09.30 u. in de kerk van Hees.
+ te 11.00 u. in de kerk van Mopertingen.
+ te 11.00 u. in de kerk van Grote Spouwen of Eigenbilzen.
  
Best altijd de kalender hiernaast met de aangekondigde hoog-en feestdagen raadplegen.

Men kan via deze website een gebeds-of misintentie aanvragen: zie op de homepage of via deze rechtstreekse link

HOOG-EN FEESTDAGVIERINGEN

×