Recente Berichten

RPE-oktober 2023
20/09/2023

Uitnodiging Raad van de Pastorale Eenheid

Een hartelijke uitnodiging aan alle pastorale medewerk(st)ers
voor de 2° samenkomst van de RAAD VAN DE PASTORALE EENHEID
op maandag 2 oktober 2023 te 19.30 u.
in de zaal te Martenslinde.

Allen op post en vergeet niet: de thuisopdracht
om na te denken en te spreken over DE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE TOEKOMST.

Zie de 3 vraagjes op het kaartje (vorige samenkomst):

(1) Wat verstaat gij onder een geloofsgemeenschap ?
(2) Wat verwacht gij van een geloofsgemeenschap ?
(3) Welke rol wil gij spelen - welke diensttaak wilt gij vervullen - in de geloofsgemeenschap ? 

 

 

Kermismaandag-najaar 2023
18/08/2023

Kermismaandagvieringen in onze Pastorale Eenheid - Najaar

In onze streken bestaat (nog) de mooie traditie om daags na kermiszondag een zielendienst te houden ter herdenking van de overledenen.
Dit is een overblijfsel uit de tijd van de agrarische samenleving.
Kermismaandag te 10.30 u. komen velen - soms vanuit andere dorpen - naar de parochiekerk om er in een mooie viering te bidden ter gedachtenis van degenen die op het kermisfeest er niet meer bij zijn.
De kermismaandagvieringen zijn meestal feestelijke, stemmige en innige vieringen met deelname van lector, zangkoor en orgel.
En velen brengen na de viering een kort bezoekje aan het graf of het columbarium van hun geliefden.
Meestal is er tijd om om er (vroegere) dorpsgenoten te ontmoeten.

Omdat kermissen nogal eens verplaatst worden, is het goed om telkens hierboven de kalender met de juiste data te raadplegen ! 

Voor deze vieringen kan men ook een gebeds-of misintentie aanvragen via het gewone adres in de parochie, via de homepage van deze website
of via deze rechtstreekse link

Vormselvoorbereiding
20/06/2023

Vormselvoorbereiding

Dit is een belangrijk bericht voor alle jongeren en hun ouders die mogelijk interesse hebben in de vormselvoorbereiding die zal starten op zondag 17 september 2023.

Vanaf dit nieuwe schooljaar is de vormselvoorbereiding lichtjes gewijzigd en wordt de rol van de tochtgenoot zeer belangrijk.

Er is ook nog een info-moment voor ouders en tochtgenoten op donderdag 14 september te 19.30 u. in het parochiecentrum van Hees (Heesstraat 3c).

EK en vormsel-data-2024
17/06/2023

Inschrijvingen voor catechese 2024

Vanaf heden zijn de inschrijvingen geopend voor deelname aan de Eerste Communie 2023-24 
Zie hieronder alvast de voorziene data.

1. DATA EERSTE COMMUNIEVIERINGEN IN 2024
Elk gezin mag vrij de ‘voor hun meest geschikte datum’ kiezen uit 3 onderstaande mogelijkheden:
- op de 6° paaszondag:  zondag 05 mei 2024 te 9.30 u. in de kerk van Hees
(in principe voor de gezinnen van de vroegere parochies Hoelbeek, Martenslinde en Kleine Spouwen)
- op Hemelvaart: donderdag 09 mei 2024 te 9.30 u. in de kerk van Hees
(in principe voor de gezinnen van de vroegere parochies Eigenbilzen, Mopertingen en Rosmeer)
- op 7° paaszondag: zondag 12 mei 2024 te 9.30 u. in de kerk van Hees
(in principe voor de gezinnen van de vroegere parochies Hees, Grote Spouwen en Waltwilder)

Uit goede bron
31/10/2022

Abonnement Parochieblad 2023

Vergeet dit niet - zo vlug als het kan - te vernieuwen.

Slechts 48 euro. Vanaf 50 euro een steunabonnement.

Te storten op BE76 7755 9556 8095 van Parochienieuws Bilzen-Oost met duidelijke vermelding van naam+voornaam+adres
 

 

Doopsels

Doopsels

In onze Kerkgemeenschap
Huwelijken

Huwelijken

In onze Kerkgemeenschap
Uitvaarten

Uitvaarten

In onze Kerkgemeenschap

INITIATIEVEN en ACTIVITEITEN

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Foto impressies

×