Recente Berichten

EK en vormsel-2024-data
25/03/2023

Vormsel en Eerste Communie in 2024

1. DATA VORMSELVIERINGEN IN 2024
- 1° viering: op de 4° paaszondag: zondag 21 april 2023 te 09.00 u. in de kerk van Hees (max. 30 deelnemers)
- 2° viering: op de 5° paaszondag zondag 28 april 2024 te 09.00 u. in de kerk van Hees)

(deze 2° viering gaat alleen door als er op 03 sept. 2023 meer dan 30 inschrijvingen voor het vormsel zijn)
2. DATA EERSTE COMMUNIEVIERINGEN IN 2024
Elk gezin mag vrij de ‘voor hun meest geschikte datum’ kiezen uit 3 onderstaande mogelijkheden:
- op de 6° paaszondag:  zondag 05 mei 2024 te 9.30 u. in de kerk van Hees
(in principe voor de gezinnen van de vroegere parochies Hoelbeek, Martenslinde en Kleine Spouwen)

- op Hemelvaart: donderdag 09 mei 2024 te 9.30 u. in de kerk van Hees
(in principe voor de gezinnen van de vroegere parochies Eigenbilzen, Mopertingen en Rosmeer)

Goede Week-2023
19/03/2023

Goede Week 2023

Zie hier het programma voor de Goede Week 2023 in onze Pastorale Eenheid.
U kunt hieronder meer lezen en het programma downloaden en afdrukken....

Zaterdag  1 april - zondag 2 april

17.00 u. Viering met palmwijding in de kerk te Mopertingen.
18.30 u. Viering met palmwijding in de kerk te Eigenbilzen.
09.30 u. Viering met palmwijding in de kerk te Hees.
11.00 u.
Viering met palmwijding in de kerk te Grote Spouwen.

Maandag 3 april

19.00 u. Verzoeningsviering voor de Pastorale Eenheid in de kerk te Mopertingen.

Woensdag 5 april

19.30 u. Chrismavering in de Sint-Quintinuskathedraal te Hasselt.
Vertrek te Mopertingen-kerkplein te 18.30 u.

Witte Donderdag 6 april

Digitale retraite
18/03/2023

Digitale retraite

Dankzij de digitale media van deze tijd krijgt iedereen die het wenst de kans om zich te midden van de gewone bezigheden toch even terug te trekken en zich te wijden aan spirituele verdieping. Het is niet langer nodig om verlof te nemen en naar een klooster of abdij te trekken.

Daags na de karnaval, op aswoensdag 22 februari begint onze geloofsgemeenschap de 40 daagse vastentijd, en dit ter voorbereiding van het paafeest. Het is een tijd die God ons schenkt om stap voor stap te werken aan;

- onze relatie tussen ons persoonlijk en de Heer
- onze relatie met onze medemensen
- onze relatie met de dingen en met de schepping

Het is om rijke tijd om individueel en ook als gemeenschap te werken aan onze spiritualteit, voor echtheid en soberheid, voor vrede en verzoening, voor gerechtigheid en herverdeling (Broederlijk Delen).

Via de DIGITALE RETRAITE krijgt u deze kans en ook nog gratis, dankzij de Vlaamse Jezuiet Nicolas Sintobin en zijn team. Als u meedoet krijgt u elke dag via mail een impuls om te bidden en te overwegen, op plaats en uur die het best bij u past....

Broederlijk Delen
17/03/2023

Collecte Broederlijk Delen

In het weekend 01-02 april (palmzondag) wordt in alle kerken de 2° speciale collecte gehouden t.v.v. Actie Broederlijk Delen
die dit jaar bijzonder wil solidair zijn met projecten in Burkina Faso, Guatemala en Rwanda.

WIJ DOEN MEE !

Voor meer informatie en mogelijkheden om te steunen: surf aub naar: https://campagne.broederlijkdelen.be/nl

Flyer 40-dagentijd
21/02/2023

ONS PROGRAMMA VOOR VEERTIGDAGENTIJD 2023

De vastentijd gaat beginnen ! Het is een belangrijke tijd voor gelovigen ter voorbereiding van het paaasfeest.

Zie hieronder de lijst met  allerhande activiteiten, voor elk  

Laat ons een goede start nemen op Aswoensdag 22 februari...

Dit programma is voor u beschikbaar vanaf het weekend 18-19 februari in alle weekendvieringen.

 

paasviering 2023
20/02/2023

Paasviering voor gezinnen met kinderen

HARTELIJK WELKOM
IN DE ALLER-BELANGRIJKSTE VIERING VAN HET JAAR

Speciaal voor gezinnen met kleine kinderen
voor eerste communicantjes en hun ouders
voor vormelingen en hun ouders

zondag 9 april te 9.30 u.

 

Doopsels

Doopsels

In onze Kerkgemeenschap
Huwelijken

Huwelijken

In onze Kerkgemeenschap
Uitvaarten

Uitvaarten

In onze Kerkgemeenschap

INITIATIEVEN en ACTIVITEITEN

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Foto impressies

×