Recente Berichten

Geloofsavond
29/02/2024

Dekenale geloofsavond

JONGEREN EN GELOOF - een boeiende combinatie?!

We herinneren je graag aan onze dekenale geloofsavond op dinsdag 5 maart om 19.30 uur in IKSO. Het wordt een avond om nieuwe kansen te zien van groeien in geloof en geloofsoverdracht naar jongeren. Onderwijs en catechese in de pastorale eenheden en geloofskernen gaan met elkaar in dialoog.

Alle geïnteresseerden uit de scholen en de pastorale eenheden en ook de leden van de lokale geloofsgemeenschap zijn van harte welkom op dinsdag 5 maart om 19.30 uur in IKSO Hoeselt, Bruiloftstraat 10, 3730 Hoeselt.

De avond is kosteloos en staat open voor elke geïnteresseerde. Kom en laat je inspireren door de getuigenissen. Wij heten je alvast hartelijk welkom!

Tabel Vincentius
26/02/2024

SINT-VINCENTIUS BILZEN DANKT U

Vincentius Bilzen laat ons in een dankbrief weten dat er tijdens de actie PAKJE VOOR JEZUS van de voorbije kerstdagen

- meer dan 1000 PAKJES werden opgehaald in de kerken van onze Pastorale Eenheid

- dat onze geldelijke bijdrage  tijdens de kerstdagen (50% van de kerstcollectes) dit jaar de som van 646.11 euro bedroeg....

Namens het team vrijwilligers van Vincentius Bilzen die zich allen onbaatzuchtig inzetten voor de vele mensen in kansarmoede in regio Bilzen … een oprechte DANK aan alle kerkgangers en parochianen van de Pastorale Eenheid Sint-Helena Bilzen

Jean-Marie Ramakers, voorzitter Vincentius Bilzen.

Laatavondgebed
19/02/2024

LAATAVONDGEBED IN WALTWILDER

een half uurtje, van 20.00 tot 20.30 u.
zonder TV, zonder vergadering of activiteit
in stemmige stilte, samen met anderen,
stilte ervaren, bidden, zingen....
KOM EENS KIJKEN 

 

Biddende handen
16/02/2024

INDIVIDUELE VASTENBELEVING

Wie om een of andere reden niet kan deelnemen aan de gemeenschappeljke vasten-activiteiten in parochie of gemeenschap kan ook thuis, in eigen (huis)kamer een mooie en zinvolle vastentijd beleven...
Men kan op elk moment  bijvoorbeeld
- zich inschrijven voor de  DIGITALE VASTENRETRAITE. 
Men ontvangt men elke dag een mail met inspiratie en doe-tips !
- meedoen met de actie van CCV Brussel: HUISLITURGIE VOOR DE VASTEN
- meedoen met HET LITURGISCH GETIJDEN-GEBED
- in je dag een GEWIJDE RUIMTE inbouwen: 10 min. om hier en nu te bidden, terwijl je zit voor je computer, begeleid via het scherm met enkele verzen gekozen uit de Bijbellezingen van de dag.

INITIATIEVEN en ACTIVITEITEN

KALENDER MET DE BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

Foto impressies

×