In onze streken bestaat (nog) de mooie traditie om daags na kermiszondag een zielendienst te houden ter herdenking van de overledenen.
Dit is een overblijfsel uit de tijd van de agrarische samenleving.

Kermismaandag te 10.30 u. komen velen - soms vanuit andere dorpen - naar de parochiekerk om er in een mooie viering te bidden ter gedachtenis van degenen die op het kermisfeest er niet meer bij zijn.

De kermismaandagvieringen zijn meestal feestelijke, stemmige en innige vieringen met deelname van lector, zangkoor en orgel.

En velen brengen na de viering een kort bezoekje aan het graf of het columbarium van hun geliefden.
En meestal is er tijd om om er (vroegere) dorpsgenoten te ontmoeten.

KERMISMAANDAG-VIERINGEN

Omdat kermissen nogal eens verplaatst worden, is het goed om telkens hierboven de kalender met de juiste data te raadplegen ! 

Voor deze vieringen kan men een gebeds-of misintentie aanvragen via de homepage van deze website
of via deze rechtstreekse link

×