OLV-Ten Hemelopneming
06/07/2021

Vieringen weekend 14-15 augustus 2021

Dit jaar valt de hoogdag van 15 augustus (OLV-Ten Hemelopneming) op een zondag valt en daarom houden we voor de vieringen gewoon het weekend-ritme aan...

Zie hieronder de voorziene vieringen in onze Pastorale Eenheid:

Banneux
01/07/2021

Dekenale Bedevaart naar Banneux

Nu we niet langer dekenaat Bilzen zijn maar behoren tot het dekenaat Tongeren trekken we vanaf nu ook met het nieuwe dekenaat Tongeren op Bedevaart naar Banneux. Programma blijft zoals voorheen ! 

Datum bedevaart: dinsdag 3 augustus 2021.

Vertrek: op het kerkplein van Grote Spouwen rond 8.40 u. (preciese uur volgt na inschrijving). Terug thuis rond 18 u.

Prijs: 20 euro per persoon alles inbegrepen (18 euro voor -12 jarigen). 
Men kan ook met eigen vervoer gaan (deelname kost 5 euro voor bedevaartboekje en begeleiding).

vormsel 2021
29/06/2021

Samenkomst vormelingen na de vakantie

1. Op zondag 5 september te 9.30 u. organiseren we opnieuw een eucharistieviering in de kerk van Hees en daarna een ‘losse en activieve (sportieve)’ activiteit rondom de kerk van Hees (tocht ?)

2. Op woensdagnamiddag  29 september van 13.30 tot 16.00 u. is er een verplichtte catechese rond vormsel + repetitie voor de groep die gevormd wordt op zaterdag 2 oktober.

RPE
25/06/2021

Samenkomst Raad van de Pastorale Eenheid

Op maandag 28 juni hadden we in de parochiezaal van Martenslinde een laatste afsluitende samenkomst van dit bijzonder werkjaar. Bedoeling was om elkaar nog eens te ontmoeten, wat ervaringen uit te wisselen en informatie te geven voor de komende maanden. 

- voor enkele sfeerbeelden: zie hieronder in de fotogallerie

- voor de dagorde van die samenkomst: klik hier 

covid
22/06/2021

Nieuwe versoepelingen

Het overlegcomité van de regeringen is vorige vrijdag 18 juni samengekomen. Goed nieuws. Er werd bevestigd dat de daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames toelaat vanaf 27 juni een nieuwe stap in het Zomerplan te zetten. Daarin zijn voor ons alleszins een aantal perspectieven belangrijk. In bijlage vindt u de protocollen en aanwijzingen.

Drievuldigheid
29/05/2021

Alles over Drievuldigheid

Op de eerste zondag na Pinksteren viert de Kerk Drievuldigheidszondag of het feest van de heilige Drie-eenheid. Wat bedoelen we daar precies mee?

Met de heilige Drie-eenheid wordt de eenheid tussen God de Vader, Jezus Christus en de heilige Geest aangeduid. Wat betekent die ‘drie in één’ precies?

LEES HIER MEER OVER DE DRIEVULDIGHEID

Pinksteren
14/05/2021

Pinksternoveen vanaf 14 mei

Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gebeden om de komst van de Geest. 
De noveen (9-daagse) start op vrijdag 14 mei.

We worden allemaal opgeroepen om mee te vieren en te bidden want als katholieken geloven we (te weinig) in de werking van de Geest. We hebben Hem broodnodig, zeker nu we moe en moedeloos dreigen te worden en verlamd lijken door de aanhoudende crisis. Gods Geest geeft toekomst, ook in de moeilijkste omstandigheden.

blokkaars
07/05/2021

Gebed bij de blokkaars

Hij zendt zijn heilige Geest,
die angst en onzekerheid
verdrijft

God van leven en licht,
zegen onze studerende jongeren
en zoveel anderen

 

Zutendaal
03/05/2021

Meimaand in Zutendaal

De OLV-kerk Heil der Kranken te Zutendaal, is tijdens de meimaand iedere donderdagnamiddag open voor stil gebed en bezinning tussen 13 u. en 17 u. Omwille van de Coronamaatregelen mag men maximaal met 15 personen tegelijkertijd in de kerk aanwezig zijn. 

Aan de Lourdesgrot in Wiemesmeer kunnen momenteel 50 mensen samen komen, met inachtname van de coronamaatregelen. Het domein van de Lourdesgrot is altijd toegankelijk.

Aangekondigde activiteiten in Zutendaal:

Eerste communie
01/05/2021

Activiteit voor 1° communicantjes en hun ouders

Op woensdag 19 mei van 13 u tot 18 u. organiseren we een coronaproof-en individueel bezoek aan het huis van Jezus (de kerk) in Hees voor allen die niet konden deelnemen op 8-9 mei ll.
Bedoeling is dat de kindjes met 1 ouder op een zelf gekozen moment een individueel bezoekje brengen en daar een opdrachten-circuit doorlopen in de kerk en in de aanpalende zaal. 

Wil aub het volgende in ogenschouw nemen:

Leve papa
01/05/2021

Vaderdag 2021

Naar aanleiding van Vaderdag, op 13 juni, reikt de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal enkele suggesties aan ter overweging en inspiratie.

Vaderdag is een dag om vaders in de bloemetjes te zetten voor al het gewone en buitengewone van elke dag, voor zovele manieren waarop zij Gods liefde vertolken: fruitpap geven, pampers verversen, rollebollen over de mat, tekeningen bewonderen, verhaaltjes vertellen voor het slapengaan, mee op avontuur gaan in het bos, supporteren bij een voetbalmatch, de saaiste examenstof opvragen, en volwassen kinderen vol liefde en vertrouwen uitzwaaien,…

bisschoppen
29/04/2021

Erediensten met maximum 50 vanaf 8 mei in openlucht

Persbericht van de bisschoppenconferentie

De erediensten krijgen van de overheid definitief groen licht om vanaf zaterdag 8 mei 2021 met maximaal 50 personen samen te vieren in openlucht. In de kerken blijft nog het maximumaantal van 15 personen gelden, behalve voor uitvaarten waaraan tot 50 personen mogen deelnemen.

kermismaandag
21/04/2021

Binnenkort kermismaandag-vieringen

Bij het begin van de maand mei begint ook weer de toer van de kermismaandag-vieringen. Het is een goede traditie om op kermismaandag te bidden voor de overledenen van de plaatselijke parochiegemeenschap. De laatste jaren verbinden we die viering ook aan het feest van de kerkwijding en denken we dankbaar aan de overleden stichters van de parochiegemeenschap en het kerkgebouw.

De kermismaandag-vieringen beginnen traditioneel te 10.30 u.

vormsel
16/04/2021

Nieuwe digitale opdracht voor vormelingen

Zoals kregen onze kandidaat-vormelingen een volgende thuisopdracht, een volgend stapje in de voorbereiding op de vormselviering van 2-3 oktober.
Daar we met de huidige corona-maatregelen nog niet live kunnen samenkomen wordt het een samenkomst op "op afstand” (digitaal).

logo
15/04/2021

Mededeling van de Bisschoppen

Vanaf zaterdag 8 mei zullen opnieuw maximum 50 personen mogen deelnemen aan erediensten in openlucht en onder voorwaarden.

Het Overlegcomité van de regering heeft op 14 april 2021 beslist dat vanaf zaterdag 8 mei 2021 erediensten kunnen gevierd met maximaal 50 personen samen in openlucht.

Hieraan zijn volgens het overlegcomité volgende voorwaarden verbonden:

×