Laatavondgebed
29/11/2022

Laatavondgebed in de Advent te Waltwilder

Advent... uitzien naar het Nieuwe leven. In verwachting zijn... stil worden, om het Nieuwe leven te kunnen zien... te kunnen aanvoelen. Laten wij Gods broederlijkheid ontdekken en ons richten naar Hem die tot ons spreekt met woorden als licht, zodat oogwit opstaan en de weg gaan naar de heiligheid waartoe Hij ons roept. Graag nodigen we iedereen uit tijdens de komende advent om telkens op woensdagavond (30 november - 7, 14 & 21 december) om 20.30 uur in de Sint-Remigiuskerk te Waltwilder, om samen een half uurtje stil te worden, te bidden, te zingen, te mediteren...We willen bidden om licht en de kracht van het vuur in donkere dagen.

Mededeling
03/11/2022

Belangrijke mededeling aan de kerkgangers

Wij informeren hierbij onze kerkgangers dat tijdens de 3 weekends van   
12-13 november (33° zondag door het jaar)
19-20 november (Feest van Kristus Koning)
26-27 november (1° zondag van de Advent) 
het aantal zondagsvieringen in onze Pastorale Eenheid (tijdelijk) zal teruggebracht worden van 4 naar 2 (omdat er dan slechts 1 priester-voorganger ter beschikking is). 

Uit goede bron
31/10/2022

Abonnement Parochieblad 2023

Vergeet dit niet - zo vlug als het kan - te vernieuwen.

Slechts 48 euro. Vanaf 50 euro een steunabonnement.

Te storten op BE76 7755 9556 8095 van Parochienieuws Bilzen-Oost met duidelijke vermelding van naam+voornaam+adres
 

 

11november
30/10/2022

Activiteiten op vrijdag 11 nvovember

Dat is de dag van Wapenstilstand, traditioneel een dag van herdenking van het einde de 1° Wereldoorlog en nog belangrijker... een dag van gebed voor de slachtoffers van geweld en oorlog en voor de vrede...

Zie hier de geplande gebedsvieringen in onze pastorale eenheid:

 

Uit goede bron
13/10/2022

(Her)abonnering parochieblad voor 2023

Als lezer van Kerk & Leven krijgt u informatie uit goede bron

We worden overspoeld door informatie, maar wie weet nog wat we kunnen vertrouwen? Veel mensen hebben behoefte aan betrouwbare en waardevolle info. Precies waar wij met Kerk & Leven sterk in zijn. Daarom voeren we dit jaar de campagne met de slogan ‘Uit goede bron’.

ter info
07/08/2022

Data Vormsel en Eerste Communie in 2023

1. De inschrijvingen voor Vormsel en Eerste Communie 2023  lopen nog tot en met zondag 4 september 2022.

2. We voorzien als vormseldatum voor 2023 (in de kerk te Hees)

- 4° paaszondag: zondag 30 april 2023 (aantal van 30 inschrijvingen werd reeds bereikt !)
- 5° paaszondag: zondag 07 mei 2023 (voor deze datum zijn op 05/08/22 nog iets minder dan 30 plaatsen beschikbaar)

4. We voorzien als data voor de Eerste Communie voor 2023 (in de kerk van Hees)

Synode 2023
22/06/2022

Syntheseverslag synodaal proces

Het synodale proces is in ons bisdom van grote waarde geweest. Vele mensen geven aan dat het bevrijdend was om op deze wijze met elkaar te spreken en vooral naar elkaar te luisteren, vertrekkend vanuit het Woord van God en het luisteren naar de Heilige Geest. Daarbij werden er weinig ‘nieuwe’ zaken gezegd, maar positief is dat vele ervaringen van de mooie en moeilijke kanten van het ‘samen als kerk op weg gaan’ gedeelde ervaringen zijn en dat ze überhaupt ter sprake konden en mochten komen.

kermismaandag-NJ
14/04/2022

Kermismaandag-vieringen

In onze streken bestaat (nog) de mooie traditie om daags na kermiszondag een zielendienst te houden ter herdenking van de overledenen.
Dit is een overblijfsel uit de tijd van de agrarische samenleving.

Kermismaandag te 10.30 u. komen velen - soms vanuit andere dorpen - naar de parochiekerk om er in een mooie viering te bidden ter gedachtenis van degenen die op het kermisfeest er niet meer bij zijn.

De kermismaandagvieringen zijn meestal feestelijke, stemmige en innige vieringen met deelname van lector, zangkoor en orgel.

En velen brengen na de viering een kort bezoekje aan het graf of het columbarium van hun geliefden.

Caritas
31/03/2022

0800 2 41 41: INFOPUNT OEKRAÏNE

0800 2 41 41: INFOPUNT OEKRAÏNE

Naast de humanitaire hulp in Oekraïne en de buurlanden opende Caritas een 'Infopunt Oekraïne' om vragen te beantwoorden van Oekraïners en Belgen die hen opvangen. Je helpen om te helpen, dat is het idee!

"We willen snel en op een eenvoudige manier goede en actuele informatie geven, zodat mensen die gedesoriënteerd zijn of in moeilijkheden verkeren de juiste hulp krijgen of naar de juiste instanties worden geleid", zegt Pieter Van Roeyen, advocaat en coördinator van het 'Infopunt Oekraïne' van Caritas International.

 

Ukraine
25/03/2022

Toewijding van Rusland en Oekraïne aan Maria

Vrijdag, 25 maart, zal paus Franciscus tijdens een boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Overal ter wereld zal hiervoor gebeden worden. In ons land gaat kardinaal Jozef De Kesel een eucharistieviering voor in de basiliek van Koekelberg. Tijdens deze viering voor vrede in Oekraïne die begint om 19 uur zal ook worden herdacht dat in de basiliek sinds 10 jaar onafgebroken Christus in het Heilig Sacrament wordt aanbeden.

10/03/2022

Diep als een afgrond is het hart van de mens

Gedachten van een Oekraïense gelovige

Door Nadiyka Gerbish

De Psalmen zijn mijn favoriete Bijbelboek – altijd al geweest ook. Bijna elk vers is onderstreept – behalve de verzen die vijanden vervloeken. Want om eerlijk te zijn: hoe zou iemand ooit zoiets Oudtestamentisch en onmenselijks kunnen onderstrepen, ook al staat het in de Bijbel? Deze gedachte leek me logisch, vóór de oorlog. Maar dat is ze eigenlijk niet langer.

flyer
22/02/2022

Programma Vasten 2022

Op aswoensdag 2 maart beginnen we aan de vasten: de 40-daagse voorbereiding op het Paasfeest.
Voor de christenen is dat ook in deze tijd nog een belangrijke tijd met uitdagingen, mogelijkheden en kansen om ons geestelijk leven te verschijnen.

In het weekend 26-27 februari wordt de vastenbrief van onze bisschop voorgelezen in alle weekendvieringen en zal er achteraan in onze kerken een folder liggen met alle geplande activiteiten. Iedereen kan zo'n folder meenemen en ook helpen verspreiden.

Voor de Goede Week, van Palmzondag tot Pasen, wordt later een aparte folder ter beschikking gesteld.  

christelijke meditatie
28/01/2022

Groep voor christelijke meditatie in Hasselt

In deze hectische en boeiende tijden groeit het verlangen naar eenvoud en sereniteit. Er bestaat een weg om dit vorm te geven: christelijke meditatie. Je maakt contact met je eigen geest en komt uit bij de Bron van het Zijn. Het is een praktische weg van Stilte beleven, voorbij alle gedachten. Daardoor ga je liefdevoller om met jezelf en met anderen.

Het belangrijkste doel in de christelijke meditatie is Gods mysterieuze stille aanwezigheid in ons te laten geworden, meer en meer, tot niet alleen een werkelijkheid, maar dé werkelijkheid de waarde, doel en vorm geeft aan alles wat we doen en alles wat we zijn. (John Main)

Ukraine
26/01/2022

Paus roept op tot gebed voor de vrede

“Ik doe een hartelijke oproep aan alle mensen van goede wil om tot de Almachtige God te bidden dat alle politieke acties en initiatieven in dienst mogen staan van menselijke broederschap en niet van partijbelangen”, aldus de paus. Hij voegde eraan toe dat wie zijn eigen doelen nastreeft ten nadele van anderen, verachting toont voor zijn eigen roeping als mens, “want wij zijn allen geschapen als broeders en zusters.”

×