Flyer 40-dagentijd
21/02/2023

ONS PROGRAMMA VOOR VEERTIGDAGENTIJD 2023

De vastentijd gaat beginnen ! Het is een belangrijke tijd voor gelovigen ter voorbereiding van het paaasfeest.

Zie hieronder de lijst met  allerhande activiteiten, voor elk  

Laat ons een goede start nemen op Aswoensdag 22 februari...

Dit programma is voor u beschikbaar vanaf het weekend 18-19 februari in alle weekendvieringen.

 

paasviering 2023
20/02/2023

Paasviering voor gezinnen met kinderen

HARTELIJK WELKOM
IN DE ALLER-BELANGRIJKSTE VIERING VAN HET JAAR

Speciaal voor gezinnen met kleine kinderen
voor eerste communicantjes en hun ouders
voor vormelingen en hun ouders

zondag 9 april te 9.30 u.

 

19/02/2023

Belangrijke data tussen Pasen en Pinksteren

In de paastijd (tussen Pasen en Pinksteren) maken we ons klaar voor de viering van

1. het sacrament van het vormsel: in de kerk van Hees
- zondag 30 april te 9.00 u. : 1° vormselviering met als vormheer E.H. Tony Poorters (Bilzen)
- zondag 7 mei te 9.00 u. : 2° vormselviering met als vormheer E.H. Theo Hermans (Bilzen)
2. Het feest van de eerste communie: in de kerk van Hees
- zondag 14 mei te 9.30 u. : eerste EK-viering
(de vroegere parochies Hoelbeek, Martenslinde en Kleine Spouwen)
- donderdag 18 mei te 9.30 u. : tweede EK-viering
(de vroegere parochies Eigenbilzen, Mopertingen en Rosmeer)
- zondag 21 mei te 9.30 u.: derde EK-viering
(de vroegere parochies Hees, Grote Spouwen en Waltwilder)

Uit goede bron
31/10/2022

Abonnement Parochieblad 2023

Vergeet dit niet - zo vlug als het kan - te vernieuwen.

Slechts 48 euro. Vanaf 50 euro een steunabonnement.

Te storten op BE76 7755 9556 8095 van Parochienieuws Bilzen-Oost met duidelijke vermelding van naam+voornaam+adres
 

 

ter info
07/08/2022

Data Vormsel en Eerste Communie in 2023

1. De inschrijvingen voor Vormsel en Eerste Communie 2023  werden afgesloten op zondag 4 september 2022 te 00.00 u.

2. We voorzien als vormseldatum voor 2023 (in de kerk te Hees)

- 4° paaszondag: zondag 30 april 2023 (aantal van 30 inschrijvingen werd bereikt !)
- 5° paaszondag: zondag 07 mei 2023 

4. We voorzien als data voor de Eerste Communie voor 2023 (in de kerk van Hees)

- 6° paaszondag: zondag 14 mei 2023 (vooral voor de kindjes van de vroegere parochies Hoelbeek, Martenslinde en Kleine Spouwen)
- Hemelvaart: donderdag 18 mei 2023 (vooral voor de kindjes van de vroegere parochies Rosmeer, Mopertingen en Eigenbilzen)
- 7° paaszondag: zondag 21 mei 2023 (vooral voor de kindjes van de vroegere parochies Hees, Waltwilder en Grote Spouwen)

Meer inhoudelijke informatie kan u vinden op onze website:

Synode 2023
22/06/2022

Syntheseverslag synodaal proces

Het synodale proces is in ons bisdom van grote waarde geweest. Vele mensen geven aan dat het bevrijdend was om op deze wijze met elkaar te spreken en vooral naar elkaar te luisteren, vertrekkend vanuit het Woord van God en het luisteren naar de Heilige Geest. Daarbij werden er weinig ‘nieuwe’ zaken gezegd, maar positief is dat vele ervaringen van de mooie en moeilijke kanten van het ‘samen als kerk op weg gaan’ gedeelde ervaringen zijn en dat ze überhaupt ter sprake konden en mochten komen.
Na het grondig verwerken en bestuderen van alle gesprekken heeft de betreffende werkgroep van ons bisdom een interessant (tussentijds) verslag van het synodaal proces gepubliceerd.

Zie hier de link NAAR HET VERSLAG VAN DE SYNODALE GESPREKKEN IN ONS BISDOM

 

Caritas
31/03/2022

0800 2 41 41: INFOPUNT OEKRAÏNE

0800 2 41 41: INFOPUNT OEKRAÏNE

Naast de humanitaire hulp in Oekraïne en de buurlanden opende Caritas een 'Infopunt Oekraïne' om vragen te beantwoorden van Oekraïners en Belgen die hen opvangen. Je helpen om te helpen, dat is het idee!

"We willen snel en op een eenvoudige manier goede en actuele informatie geven, zodat mensen die gedesoriënteerd zijn of in moeilijkheden verkeren de juiste hulp krijgen of naar de juiste instanties worden geleid", zegt Pieter Van Roeyen, advocaat en coördinator van het 'Infopunt Oekraïne' van Caritas International.

 

Ukraine
25/03/2022

Toewijding van Rusland en Oekraïne aan Maria

Vrijdag, 25 maart, zal paus Franciscus tijdens een boeteviering in de Sint-Pietersbasiliek in Rome Rusland en Oekraïne toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.

Overal ter wereld zal hiervoor gebeden worden. In ons land gaat kardinaal Jozef De Kesel een eucharistieviering voor in de basiliek van Koekelberg. Tijdens deze viering voor vrede in Oekraïne die begint om 19 uur zal ook worden herdacht dat in de basiliek sinds 10 jaar onafgebroken Christus in het Heilig Sacrament wordt aanbeden.

Met de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria willigt paus Franciscus de wens in van de Oekraïense katholieke bisschoppen, die hem er onlangs om hadden gevraagd. De toewijding is een bijzondere manier om Maria’s bescherming en voorspraak te vragen.

10/03/2022

Diep als een afgrond is het hart van de mens

Gedachten van een Oekraïense gelovige

Door Nadiyka Gerbish

De Psalmen zijn mijn favoriete Bijbelboek – altijd al geweest ook. Bijna elk vers is onderstreept – behalve de verzen die vijanden vervloeken. Want om eerlijk te zijn: hoe zou iemand ooit zoiets Oudtestamentisch en onmenselijks kunnen onderstrepen, ook al staat het in de Bijbel? Deze gedachte leek me logisch, vóór de oorlog. Maar dat is ze eigenlijk niet langer.

Toen Rusland mijn land, Oekraïne, aanviel (niet voor de eerste keer in zijn geschiedenis), weigerde mijn man naar een veiliger plaats te vluchten omdat hij geloofde dat hij in deze tijd van nood en verschrikking thuis nodig was. Maar hij stond ook niet toe dat mijn dochter, ik en het kind dat ik onder mijn hart draag daar bij hem zouden blijven.

flyer
22/02/2022

Programma Vasten 2022

Op aswoensdag 2 maart beginnen we aan de vasten: de 40-daagse voorbereiding op het Paasfeest.
Voor de christenen is dat ook in deze tijd nog een belangrijke tijd met uitdagingen, mogelijkheden en kansen om ons geestelijk leven te verschijnen.

In het weekend 26-27 februari wordt de vastenbrief van onze bisschop voorgelezen in alle weekendvieringen en zal er achteraan in onze kerken een folder liggen met alle geplande activiteiten. Iedereen kan zo'n folder meenemen en ook helpen verspreiden.

Voor de Goede Week, van Palmzondag tot Pasen, wordt later een aparte folder ter beschikking gesteld.  

christelijke meditatie
28/01/2022

Groep voor christelijke meditatie in Hasselt

In deze hectische en boeiende tijden groeit het verlangen naar eenvoud en sereniteit. Er bestaat een weg om dit vorm te geven: christelijke meditatie. Je maakt contact met je eigen geest en komt uit bij de Bron van het Zijn. Het is een praktische weg van Stilte beleven, voorbij alle gedachten. Daardoor ga je liefdevoller om met jezelf en met anderen.

Het belangrijkste doel in de christelijke meditatie is Gods mysterieuze stille aanwezigheid in ons te laten geworden, meer en meer, tot niet alleen een werkelijkheid, maar dé werkelijkheid de waarde, doel en vorm geeft aan alles wat we doen en alles wat we zijn. (John Main)

Iedere 1ste en 3de maandag van de maand van 20 tot 21 uur vindt er een meditatiegroep plaats in de kapel van het Pastoraal Centrum. Inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom !

Ukraine
26/01/2022

Paus roept op tot gebed voor de vrede

“Ik doe een hartelijke oproep aan alle mensen van goede wil om tot de Almachtige God te bidden dat alle politieke acties en initiatieven in dienst mogen staan van menselijke broederschap en niet van partijbelangen”, aldus de paus. Hij voegde eraan toe dat wie zijn eigen doelen nastreeft ten nadele van anderen, verachting toont voor zijn eigen roeping als mens, “want wij zijn allen geschapen als broeders en zusters.”

De paus heeft in het verleden herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de spanningen in Oekraïne. Ook heeft hij eerderd aangemoedigd om te bidden voor vrede en dat dialoog en onderhandeling de overhand mogen krijgen om de situatie op te lossen.

Bidt u mee? Bij voorbaat dank.

covid
06/12/2021

Moed houden!

Bisschoppen van België over de nieuwe coronacrisis

Lees hier de hele verklaring van de Belgische Bisschoppen

De vierde coronagolf treft hevig ons land. Ziekenhuizen staat het water aan de lippen. Meer en meer scholen schakelen noodgedwongen over op afstandsonderwijs. De productieketen komt in moeilijkheden. Cultuur, horeca en zovele andere sectoren gaan opnieuw een donkere tijd tegemoet.

bisschoppen
04/12/2021

Vanaf 4 december 2021 mondmaskerplicht verplicht vanaf 6 jaar

Vanaf zaterdag 4 december '21 is het mondkapje verplicht voor alle kerkgangers vanaf 6 jaar; er zijn geen extra beperkende maatregelen uitgevaardigd.

Het Koninklijke Besluit dat op zaterdag 4 december 2021 werd gepubliceerd en diezelfde dag om 11 uur van kracht wordt, verplicht alle kerkgangers vanaf de leeftijd van 6 jaar tot het dragen van een mondmasker (de hele duur van de eredienst) . 

Het Koninklijke Besluit bevat geen andere, extra beperkende maatregelen voor de kerkgangers.  Uiteraard blijft de oproep om alle veiligheidsmaatregelen nauwgezet op te volgen onverminderd van kracht.

Ziehier nog meer uitleg en de tekst van de publicatie van de Belgische Bisschoppen 

 

vormsel
03/12/2021

AFGELAST - Samenkomst voor vormelingen

De geplande ingroeiviering en de catechese-samenkomst voor vormelingen van zondag 5 december te 09.30 u. werd afgelast of uitgesteld naar een latere datum. 

In de gegeven omstandigheden is het voor de catechisten haast onmogelijk geworden om dit in veilige omstandigheden te laten doorgaan. 

Deze samenkomst zal hopelijk op een later tijdstip kunnen ingehaald worden !

Dank voor uw begrip en bereidheid tot aanpassing !

Woensdagavond
30/11/2021

Laatavondgebed op woensdagen in de advent

Een hartelijke uitnodiging om bewust te kiezen

- voor een avond zonder vergadering of TV

- voor een stille avond met half uurtje van gebed, zang en meditatie

- voor een stille ontmoeting als voorbereiding op het kerstfeest !

Voor wie iets meer wil !!!

×